Na commotie over verhongerde dieren in Nederlands natuurgebied de Oostvaardersplassen: eerste officiële foto's

In het reservaat de Oostvaardersplassen worden dieren niet bijgevoederd, en dat lokt protest uit. Voor het eerst zijn nu officiële foto’s van de kadavers verspreid.

De gemoederen lopen al jaren hoog op in Nederland, als het over het gebied de Oostvaardersplassen gaat. Het is nauwelijks toegankelijk voor bezoekers; de natuur mag er haar gang gaan, zonder dat de mens ingrijpt. Dat betekent dat de grote grazers - edelherten, konikpaarden en heckrunderen - niet worden bijgevoederd. Tijdens de grote koude van afgelopen winter was daar zoveel consternatie over, dat er ten langen leste toch werd bijgevoederd. 

Via sociale media zijn al eerder beelden van kadavers verspreid, maar het is niet zeker of die foto’s echt uit de Oostvaardersplassen komen. Nu zijn officiële fotografen het gebied ingegaan. Ze hebben enkel dode edelherten gezien; verhongerde runderen en paarden worden altijd afgevoerd. 

Deze week is aan de Nederlandse Tweede Kamer een petitie aangeboden tegen de jaarlijks terugkerende “verschrikkelijke en onnodige situatie voor duizenden dieren”. Meer dan 122.000 mensen zetten hun handtekening. Ze vragen een diervriendelijke oplossing.  Volgende week brengt een commissie van experts een advies uit.

De Oostvaardersplassen, 5600 hectare groot, is een natuurreservaat in Flevoland; het is een gebied dat nog maar een halve eeuw geleden werd gewonnen op de zee. Het raakte bekend door de natuurdocumentaire "De nieuwe wildernis", die ook in ons land in de bioscoop kwam.  

Meest gelezen