Staatsschuld daalt dankzij extra jobs en lage rente

De staatsschuld is vorig jaar gedaald tot 103,1 procent van het bbp. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de Nationale Bank. Met dank aan de forse toename van de werkgelegenheid en de lagerenteomgeving.

De overheidsschuld is vorig jaar met 2,6 procentpunt gedaald van 105,7 naar 103,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

De primaire uitgaven - zonder de rentelasten - daalden tegenover 2016  met 0,6 % bbp, tot 49,8 % bbp. De neerwaartse trend van dalende primaire uitgaven, die in 2014 werd ingezet, zet zich dus voort. Door de sterke economische conjunctuur zijn bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen gedaald. Die conjunctuur en de vele nieuwe jobs die in ons land gecreëerd werden, deden de ontvangsten stijgen met 0,4 % bbp, tot 51,2 % bbp.

De investeringen van de lokale overheid, in de periode voor de lokale verkiezingen, namen krachtig toe

Nationale Bank

De investeringen bleven stabiel op 2,2 % bbp. De Nationale Bank spreekt zelf van een relatief laag peil. Zoals te verwachten viel één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen investeerde de lokale overheid fors meer. Maar de gemeenschappen en de gewesten investeerden dan weer minder.

Meest gelezen