Videospeler inladen...

Vlaamse regering bereikt akkoord over bijsturingen voor M-decreet

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt rond enkele bijsturingen voor het M-decreet. Het gaat onder andere over snellere hulp in de klas, en ook voor directies, leraren en ondersteuners  komt er extra ondersteuning.

De extra aanpassingen aan het M-decreet komen er naast de eerdere beslissing om het aanbod in 19 scholen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden.  “Met deze bijsturingen zorgen we ervoor dat elke leerling met zorgnoden de beste ondersteuning krijgt in het gewoon én het buitengewoon onderwijs", zegt Crevits. 

Snellere ondersteuning in de klas voor leerlingen met gedragsstoornissen

Vooral het basisonderwijs heeft extra ondersteuning nodig om kinderen met een gedragsstoornis te begeleiden. Die ondersteuning zal bestaan uit een gerichte snelle interventie naar de klas zodra de leerkracht een signaal uitzendt dat er extra ondersteuning nodig is.  Er zullen ook teams klaar staan om leerkrachten en leerlingen te helpen waar nodig.

IQ-grens voor kinderen met een mentale beperking wordt geschrapt

De IQ-grens van 60 voor de toegang tot type 2 buitengewoon onderwijs voor kinderen met een mentale beperking wordt geschrapt. Zo zullen kinderen sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. 

Bemiddeling voor ouders die vragen hebben over ondersteuning

Voor ouders die vragen hebben over hoe hun kind wordt ondersteund,  zijn de school en het  Centrum voor Leerlingenbegeleiding nu hun eerste aanspreekpunt. Indien ze hier niet gehoord worden,  zal een bemiddelaar samen met de betrokken partijen naar een oplossing zoeken. 

Coördinator voor elk ondersteuningsnetwerk

Momenteel zijn er geen middelen voor de coördinatie van  ondersteuningsnetwerken.  Vaak neemt de directeur van één van de scholen buitengewoon onderwijs die taak op zich.  Vanaf nu komt er voor elk ondersteuningsnetwerk een voltijdse coördinator. Die zorgt ervoor dat de ondersteuners hun tijd maximaal op de klasvloer kunnen inzetten.

Ook de planlast en administratieve belasting worden aangepakt.  Het eerder aangekondigde leerlingenpaspoort moet daarvoor zorgen. 

Vooral in het basisonderwijs is er rond het M-decreet grote bezorgdheid. Dat bleek onlangs nog uit getuigenissen in ons programma "Pano". We gingen terug naar de stedelijke basisschool Windekind in Ninove met de vraag of de interventieteams die de minister voorstelt een goede zaak zijn. Bekijk de reacties hieronder.

Videospeler inladen...

Meest gelezen