Minder werknemers zitten korte tijd ziek thuis

Het aantal werknemers dat korte tijd ziek thuis zit, is duidelijk gedaald. Dat blijkt uit ramingen van de ziekteverzekering. Naar schatting ruim 450.000 werknemers die minder dan één jaar ziek waren, kregen vorig jaar een ziekte-uitkering. Dat zijn er tien procent minder dan in 2016. 

Als je kijkt naar het aantal ziektedagen, gaat het om een daling met ruim 7 %.  Als je kijkt naar het aantal gevallen/mensen (op basis van schattingen), gaat het om een daling met 10 %. De cijfers slaan alleen op werknemers, niet op zelfstandigen. 

Ruim 450.000 werknemers die minder dan één jaar ziek waren, kregen vorig jaar een uitkering. Dat is voor alle duidelijkheid niet het totaal aantal werknemers dat minder dan één jaar ziek was. Want arbeiders krijgen de eerste twee weken ziekte hun loon doorbetaald door hun werkgever, en bedienden de eerste maand ziekte. Pas daarna krijgen ze een ziekte-uitkering en komen ze terecht in de statistieken van de ziekteverzekering.

De ziektedagen van mensen die korte tijd werkonbekwaam zijn en die door de ziekteverzekering vergoed worden, dalen al enkele jaren. Maar vorig jaar was die daling meer uitgesproken. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block is dat te danken aan de maatregelen van de regering om wie ziek is, sneller weer aan de slag te krijgen.

Gerichte herevaluatie

"Vanaf 1 januari 2016 hebben we niet alleen de begindatum van de arbeidsongeschiktheid op het attest laten vermelden maar ook een einddatum. Men heeft dat onderzocht en dan ziet men dat het aantal dagen naar beneden gaat,"  zegt De Block.

"Vanaf 2 april 2016 hebben we de "gerichte herevaluatie van dossiers arbeidsongeschiktheid". Dat wil zeggen dat we bij de dienst uitkeringen van het RIZIV een herbeoordeling doen vanaf de zevende maand primaire arbeidsongeschiktheid. Dat heeft indirect tot gevolg dat de kwaliteit van de dossiers van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds erop vooruit gaat omdat ze weten dat het dossier terug kan bekeken worden," zegt De Block. Sinds 1 april 2016 worden er jaarlijks 7500 dossiers opnieuw geëvalueerd. 

Re-integratietrajecten

"Sinds 1 december 2016 zijn de re-integratietrajecten in werking getreden. Dat gaat erom de zieken terug naar werk te begeleiden met werk op maat, ander werk en andere maatregelen die erop gericht zijn om de mensen uit die langdurige ziekte weg te nemen."  

"Sinds het voorjaar van 2017 hebben we ook de vragenlijsten," gaat De Block verder. "Iedereen die meer dan twee maanden ziek is, krijgt een wetenschappelijke vragenlijst opgestuurd. Daar kan de zieke zijn visie op zijn herstel geven, wat hij of zij daar zelf van vindt. Zal ik mijn zelfde werk kunnen doen of zal ik een ander werk moeten doen?"

"Welk van deze maatregelen het meest effect gehad heeft, is niet zo duidelijk," zegt De Block. "Omdat de maatregelen op verschillende tijdstippen ingegaan zijn en hun effect ook op verschillende tijdstippen op kruissnelheid zal komen. Het is allemaal nog recent, dus we moeten voorzichtig zijn maar een daling van 10 procent is toch niet niks, wetende dat het een moeilijke zaak is om gedrag om te draaien."

Meest gelezen