Michel Spingler

Digitalisering arbeidsmarkt biedt nieuwe kansen, maar niet voor iedereen

Bij het woord "digitalisering" doemt een spookbeeld op van computers en robots die het werk overnemen. Maar is dat beeld wel terecht? En welke functies, sectoren en vaardigheden worden het meest beïnvloed?

De ManpowerGroup deed een studie bij 19.718 werkgevers in 42 landen en komt tot bemoedigende conclusies. Het onderzoek wijst uit dat 91 procent van de werkgevers ondanks de automatisering van plan is om het personeelsbestand op peil te houden of uit te breiden.

Digitalisering is voor de bedrijven niet systematisch synoniem met personeelsafname.

Philippe Lacroix, Managing Director ManpowerGroup België

Ook de Belgische werkgevers menen dat de nieuwe technologie op korte termijn een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid. Een kwart van de ondervraagden antwoordt zelfs dat ze hun personeelsbestand de komende twee jaar wellicht zullen uitbreiden.

Toch is enige nuance op zijn plaats. "Werknemers zullen de nodige vaardigheden moeten verwerven om een job te bemachtigen of te behouden in een omgeving waarin de mens en robots moeten leren samenwerken", zegt Philippe Lacroix van ManpowerGroup België. Alleen als aan die voorwaarde voldaan is, zullen werknemers voordeel halen uit de digitalisering.

Winnaars en verliezers

De impact van de transformatie verschilt van sector tot sector. Werkgevers plannen, niet geheel verrassend, de meeste aanwervingen in de IT-sector. Ze hopen daarmee hun digitale transformatie voort te zetten of te versnellen. De komende twee jaar denkt 14 procent van de werkgevers wereldwijd eraan om hun personeelsbestand in die functie uit te breiden. Slechts 5 procent denkt eraan om ze af te bouwen. Een netto toename dus van 9 procent.

"Als je spreekt over zelfrijdende auto's, over geconnecteerde toestellen of over robots in fabrieken, ... dan heb je natuurlijk mensen nodig om al die zaken te programmeren", verduidelijkt Geert Vaerenberg, directeur van Experis Belux, een onderdeel van de Manpowergroup.

Voor administratieve functies wordt dan weer een afname van het personeel verwacht omdat routineus werk gemakkelijk kan worden overgenomen door computers. Minder duidelijk zijn de gevolgen voor jobs in de maakindustrie: sommige skills zullen aan belang winnen, terwijl andere wellicht overbodig zullen worden. Uit de grafiek blijkt ook dat er voor medewerkers van personeelsdiensten een toename noch afname is.

Menselijke vaardigheden

Met de toenemende digitalisering zijn bedrijven vooral op zoek naar soft skills zoals communicatie en creativiteit maar ook samenwerkingsvermogen en empathie. In België geeft drie kwart van de werkgevers de voorkeur aan personeel dat goed kan samenwerken. Bijna twee derde zoekt goede probleemoplossers en mensen met een hoge klantgerichtheid.

Philippe Lacroix: "In de nieuwe digitale wereld hangt succes niet meer per se af van een diploma maar zal het gebaseerd zijn op een mix van vaardigheden die het mogelijk maakt om voordeel te halen uit de technologie. En om deze talenten op te diepen, zal een rekruteerder niet zozeer kijken naar wat je al hebt maar naar je vermogen en motivatie om bij te leren.”

Ter illustratie verwijst Geert Vaerenberg naar het Antwerpse Centrum voor Robotheelkunde. "Dokters doen vandaag precisie-operaties met robots. En je hebt daar andere skills voor nodig dan wanneer je met de hand opereert. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je menselijke vaardigheden koppelt met nieuwe technologie ."

Meest gelezen