Vlaams Vredesinstituut verbreedt zijn aanpak

Het Vlaams Vredesinstituut wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het omgaan met conflicten in de samenleving. Dat heeft directeur Tine Destrooper gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke organisatie die door het Vlaams Parlement is opgericht en wetenschappelijk onderzoek doet over vredesvraagstukken. Op basis daarvan geeft het advies aan de Vlaamse regering, onder meer inzake het gebruik van en de handel in wapens.  

Naast deze eerste pijler heeft het Vlaams Vredesinstituut de laatste tijd ook meer aandacht voor een tweede pijler: "Omgaan met conflict en geweld in de samenleving". Op dat vlak wilt het Vredesinstituut de volgende jaren nog meer onderzoek doen.    

Een eerste initiatief terzake was de publicatie van het boek Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, waarin het internationale onderzoek terzake geïnventariseerd wordt. Het Vredesinstituut wil dat onderzoek uitbreiden en gedetailleerder nagaan welke omstandigheden precies in Vlaanderen tot radicalisering leiden.

Het Vredesinstituut publiceerde het afgelopen jaar al een advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering. Dit jaar wil het een vervolgonderzoek doen om na te gaan hoe het Vlaamse actieplan radicalisering en polarisering in de lokale praktijk wordt ingevuld.

Meest gelezen