831 afzonderingen op 1 jaar tijd in psychiatrische afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate

Vorig jaar waren er maar liefst 831 afzonderingen in de psychiatrische afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate. Dat is gemiddeld zo'n twee keer per dag. Dat schrijft De Morgen en wordt bevestigd aan onze redactie. In de zwaarbeveiligde afdeling verblijven een twintigtal vrouwen. "Het enige criterium is de veiligheid die in het gedrang komt, en er wordt meteen een herstelbeweging aan gekoppeld", verdedigt hoofdgeneesheer Jan De Varé zich.

In de krant De Morgen uiten enkele anonieme bronnen kritiek op de psychiatrische afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate, onder meer op het afzonderingsbeleid. In cijfers: op de afdeling verblijven een twintigtal vrouwen. Vorig jaar waren er 831 afzonderingen en 1.117 incidenten, voornamelijk van verbale agressie. 831 afzonderingen, dat is veel. 

In De Ochtend verdedigt hoofdgeneesheer Jan De Varé het beleid: "Onze afdeling richt zich op een groep geïnterneerde vrouwen, waar geen zorgaanbod voor was. We proberen een drugvrij, agressievrij en sociaal leefbaar klimaat te maken. Het is belangrijk om een veilige omgeving te bieden. Bij de start waren er veel incidenten, maar van 3 à 4 incidenten per dag is het geëvolueerd naar 1 per dag."

Hun afzonderingsbeleid is ook gericht op preventie, benadrukt hij. "Het enige criterium is de veiligheid die in het gedrang komt. En we koppelen daar onmiddellijk een herstelbeweging aan. Er zijn effectief veel afzonderingen, maar het aantal neemt wel af en ze duren ook minder lang, van 24 uur naar 14 uur." 

Minister De Block laat toestand in Zelzate onderzoeken

Federaal  Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ( Open VLD) laat de toestand in de afdeling in Zelzate onderzoeken.  Ze schakelt hiervoor twee instanties in. “Omdat het om een proefproject gaat, is er een opvolgingscomité dat waakt over de  voorwaarden om aan het proefproject deel te nemen. Daar zullen wij contact mee opnemen", zegt De Block.  "Over de zorg in de instelling waakt de Vlaamse zorginspectie.  Die moet erop toezien dat de geïnterneerden in Zelzate dezelfde kwaliteitsvolle en menswaardige zorg krijgen als patiënten in een gewoon ziekenhuis."  De minister hoopt dat dit onderzoek snel klaarheid brengt. "Mocht dat nodig zijn, dan volgen er  eventueel maatregelen om de zorg voor die mensen te kunnen verbeteren.", zegt De Block.

Meest gelezen