© Syda Productions - creative.belgaimage.be

Diversiteit bij Vlaamse overheid in de lift, maar "nog veel werk aan de winkel"

De Vlaamse diversiteitscijfers zijn vorig jaar voor het eerst in jaren opnieuw gestegen. Onder de Vlaamse ambtenaren waren in 2017 iets meer vrouwen in topfuncties, personeelsleden met een handicap of ziekte, of mensen buitenlandse herkomst dan het jaar daarvoor, al blijven de streefcijfers voor 2020 voor de meeste doelgroepen wel nog veraf. Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) is tevreden, maar geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is.

De Vlaamse overheid moet tegen eind 2020 een aantal streefdoelen halen voor de diversiteit van haar ambtenaren. Zo moet tegen dan 40 procent van de werknemers in het topkader en in het middenkader vrouw zijn, moeten 1 op de 10 buitenlandse origine hebben en 3 op de 10 een handicap of chronische ziekte.

De cijfers kwakkelen al jaren, maar vorig jaar is voor het eerst in lange tijd een lichte stijging voor alle vier doelgroepen. Vlaams diversiteitsambtenaar Michiel Trippas heeft de cijfers voorgesteld in de commissie Bestuurszaken van het Vlaams parlement.

23,4 procent van topambtenaren is vrouw

Voor de personeelsleden van buitenlandse herkomst komt het streefcijfer van 10 procent min of meer in zicht. Intussen heeft 9,6 procent van de Vlaamse ambtenaren een andere origine. In 2016 was dat 8,8 procent.

Ook voor de andere kansengroepen is er verbetering, al blijven de streefdoelen daar voorlopig wel nog buiten handbereik. Zo is 23,4 procent van de topambtenaren vrouw, een stijging met 0,7 procentpunt sinds 2016 maar nog lang geen 40 procent. In het middenkader is 35,4 procent vrouw, 0,5 procentpunt meer dan het jaar voordien.

1,4 procent van de personeelsleden heeft een handicap of een chronische ziekte. Dat is een kleine stijging, maar dat cijfer moet wel nog meer dan verdubbelen om aan 3 procent te komen. 

"Alles kan nog beter"

"Voor het eerst in jaren is er een positieve evolutie in de cijfers voor alle kansengroepen van de Vlaamse overheid met een streefcijfer tegen 2020", reageert minister Homans. "Ja, alles kan nog beter, maar ik denk wel dat de kentering eindelijk is ingezet."

We kunnen het stilaan een processie van Echternach noemen. Het ene jaar een stapje vooruit, het jaar daarna weer achteruit

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen)

De oppositie is daar niet van overtuigd. "Als u dat een kentering noemt, dan doet u de waarheid geweld aan", vindt Ingrid Pira (Groen). "We kunnen het stilaan een processie van Echternach noemen. Het ene jaar een stapje vooruit, het jaar daarna weer achteruit." Voor Yasmine Kherbache (SP.A) zijn er extra maatregelen nodig om het aantal vrouwen in topfuncties op te krikken. "Dit is een onaanvaardbare ondervertegenwoordiging."

Aan dit ritme zijn we nog honderd jaar bezig

Vlaams Parlementslid Sabine de Bethune

Ook bij coalitiepartners Open VLD en CD&V is er enig voorbehoud. "Er is nog heel wat werk aan de winkel en dat is een refrein dat we bij elke bespreking van de diversiteitscijfers moeten herhalen", zegt Ward Kennes. "Maar er zijn wel acties en er wordt beleid gevoerd, alleen zijn de resultaten nog niet van die aard dat de streefcijfers in beeld komen." Partijgenote Sabine de Bethune vroeg de minister om plannen om de stijging te versnellen. "Aan dit ritme zijn we nog honderd jaar bezig."

Marnic De Meulemeester (Open VLD) hamert erop dat er nog veel werk aan winkel is voor personen met een handicap. "Ik heb hier geen hoeraberichten gespreid, maar gewoon objectief en neutraal geconstateerd dat er voor het eerst in jaren een stijging is voor alle vier de doelgroepen", zegt Homans nog. 

Meest gelezen