AADHOOGENDOORN

Eeuwenoud schilderij keert bijna 60 jaar na diefstal naar Rotterdam terug

Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft het paneel "De geboorte van Maria" uit de 15e eeuw opnieuw in handen. In 1960 was het daar gestolen, maar recent is het in Bonn opgedoken.

"Verrast en bijzonder blij": zo reageert het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam op de terugkeer van "De geboorte van Maria" in zijn collectie. Het meet 33 bij 19 centimeter en verdween op 27 december 1960 op klaarlichte dag terwijl een beveiliger zijn lunchpauze nam.

"De geboorte van Maria"
AADHOOGENDOORN

Op dat moment had het museum het paneel pas 2 jaar in handen nadat de stad Rotterdam de collectie Van Beuningen had aangekocht. Het dateert uit de 15e eeuw en was ooit onderdeel van een groot altaarstuk met minstens 5 panelen.

De diefstal leidde destijds tot een internationale zoektocht. Een gedetineerde en 2 helderzienden stuurden brieven naar toenmalig directeur Ebbinge Wubben, er volgden opsporingsbevelen en het museum loofde een beloning van 2.500 gulden uit.

AADHOOGENDOORN

Dit alles mocht niet baten en na 2 jaar kwam een einde aan het speurwerk. De verzekering keerde het museum een bedrag uit waarmee het "Annunciatie" kocht, een ander paneel uit hetzelfde altaarstuk. Tegelijk installeerde het alarmen achter de schilderijen.

Recent dook "De geboorte van Maria" op in een catalogus voor een veiling in Bonn in Duitsland. Een oplettende verzamelaar merkte het op en verwittigde de politie. "Over de dader is niks bekend", zegt hoofd Collectie en Onderzoek Sandra Kisters. "Vermoedelijk heeft zij of hij destijds meerdere werken uit musea in Nederland en Duitsland gestolen." 

"Annunciatie"
AADHOOGENDOORN

"Uit het onderzoek van de politie in Duitsland blijkt dat de persoon die het paneel op de veiling heeft aangeboden te goeder trouw was. Hij had meerdere werken uit een erfenis ontvangen."

AADHOOGENDOORN

"De geboorte van Maria" heeft de voorbije decennia vochtschade opgelopen wat tot verfverlies heeft geleid, vooral rechtsonder. De hoofdvoorstelling is gelukkig intact.

Binnenkort ondergaat het paneel een grondige restauratie, maar eerst is het naast "Annunciatie" te zien in een tentoonstelling die tot 21 mei loopt. Waarschijnlijk is het de eerste keer in eeuwen dat de beide panelen zij aan zij prijken.

Meest gelezen