Kaaimantaks brengt maar 5 miljoen op

De belasting op vermogens in belastingparadijzen leverde vorig jaar opnieuw veel minder op dan in de begroting staat ingeschreven. Oppositiepartij SP.A leidt uit cijfers van de FOD financiën af dat het om 5 miljoen euro ging, minister van Financiën Van Overtveldt rekende op 510 miljoen.

De Kaaimantaks richt zich op de vermogens die rijke Belgen ‘verstoppen’ in fiscale paradijzen. Volgens minister van Financiën Van Overtveldt zou die 510 miljoen euro opleveren vorig jaar, dat liet hij zo in de begroting inschrijven. Volgens SP.A is dat maar 5 miljoen, nog geen honderdste van wat Van Overtveldt beoogde.

SP.A-voorzitter John Crombez spreekt van een schande. “Er wordt een half miljard ingeschreven in de begroting, alle rapporten en experten zeggen dat dat niet kan en de minister lacht dat weg. Maar nu is er wel een gat van een half miljard in de begroting.”

Niet alleen SP.A plaatst vragen bij de opbrengst die Van Overtveldt voor ogen had met de Kaaimantaks. In een uitgelekte mail van de overheidsdienst Financiën werd in 2015 al gesproken over utopische opbrengsten. Ook binnen de meerderheid klonk er kritiek en de Europese Commissie was niet overtuigd bij de beoordeling van de begroting.

In 2017 zou de Kaaimantaks 5 miljoen hebben opgeleverd, in 2016 was dat met 48 miljoen ook veel minder dan voorzien. Volgens SP.A liet Van Overtveldt een achterpoortje openstaan. “Het is altijd weggelachen door de minister. Als men uitkeerde via trusts was dat belastingvrij tot eind vorig jaar”, zegt Crombez. “Veel eigenaars van zo’n trust hebben daarvan gebruik gemaakt om hun constructies leeg te halen zonder te betalen.”

We ontmoedigen offshore-constructies. Dat zorgt voor een stijging van de normaal betaalde belastinginkomsten

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën

"Minder opbrengsten betekent minder constructies", zegt Van Overtveldt. "Het doel van de Kaaimantaks was om offshore-constructies te ontmoedigen en daar slagen we duidelijk in. Dat zorgt voor een stijging van de normaal betaalde belastinginkomsten in België."

Meest gelezen