Videospeler inladen...

Muyters dreigt subsidies af te nemen van één op de drie Vlaamse sportfederaties

De Vlaamse sportfederaties doen het niet zoals het hoort. Of dan toch niet allemaal. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dreigt dan ook met sancties.

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuw decreet van kracht. Dat stelt heel wat eisen stelt aan de Vlaamse sportfederaties op het vlak van bestuur, professionalisme en beheer van werkingsmiddelen. Noem het een gedragscode. Er zijn 46 Vlaamse sportbonden en zowat één op de drie doet het niet zoals het hoort, zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

"De subidies en de ledengelden vragen toch een goed bestuur. Ik verwacht transparantie over wat federaties uitbetalen aan hun bestuurders, over de relatie tussen de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, er zijn soms voorzitters die veel te lang aanblijven, het zijn allemaal elementen die vragen om meer democratie en om meer toezicht", zegt Muyters. 

Het kan  hen 15 procent van hun subsidies kosten

Philippe Muyters (Vlaams minister van Sport)

Maar volgens Muyters is er schot in de zaak: "De code die ik vorig jaar heb opgesteld, krijgt meer en meer navolging, het gaat vooruit. Maar nog altijd één op de drie heeft het moeilijk om te voldoen aan de verwachtingen." En zoniet, subsidies écht afnemen? "Dat is echt de bedoeling, ja. Het kan hen 15 procent van hun subsidies kosten, als de code van goed bestuur niet goed wordt toegepast." 

En wie doet het dan niet goed? Daar wil Muyters niet op antwoorden: "Ik ga niet in detail gaan omdat je ziet dat vandaag iedereen eraan werkt. En ik besef dat een opbouw nodig is om tot een goed bestuur te komen, we moeten wat geduld hebben. Ik denk dat we de federaties toch een viertal jaar de tijd moeten geven."

Wat met de kleinere federaties?

Eén van de kleinere federaties is de Vlaamse Roeiliga. Die heeft het -net als heel wat anderen- al eens moeilijk. Voorzitter Guy Haaze kan zich vinden in de kritiek van de minister, maar klaagt ook de administratieve last aan. "Het is op zich een goede zaak dat men aan een aanpassing van het bestuur denkt, amateuristisch beheer kan niet meer in de huidige tijd."

"Maar ik stel ook wel vast dat er weinig onderscheid wordt gemaakt binnen het decreet tussen grote en kleine federaties. En dat is een probleem. Ik zie dat binnen de Roeiliga het personeel voor zowat 80 procent van de tijd met administratie en paperasserij bezig is. En dat maakt het onmogelijk om als echte federatie te functioneren. We zouden liever meer werk hebben met het sportieve, en minder met de administratie", zegt Haaze nog, die ervoor pleit om nog eens rond de tafel te zitten met Muyters.

Alle bonden hebben moeten besparen op de personeelskosten, maar nét daar is de last verhoogd"

Guy Haaze (voorzitter Vlaamse Roeiliga)

"We hebben een nieuwe club in Hasselt, dat vraagt ondersteuning, maar die kunnen we niet altijd bieden omdat we met die administratieve last zitten. En we stellen vast dat alle bonden hebben moeten besparen op personeelskosten en dat is tegenstrijdig: daar is de last nu nét verhoogd. Laat ons vooral bezig zijn met promoten en ontwikkelen van onze sport, dat zou beter zijn. "

Wie zijn de geviseerde federaties? Ook Haaze wil daarover liever niets zeggen. Maar het is een publiek geheim dat vooral "de kleintjes" het lastig hebben: denk maar aan badminton, gevechtssporten en zo meer.   

Meest gelezen