Nederland mag Belgisch strooizout niet uitbannen

Een Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat een Belgische leverancier van strooizout niet mag worden uitgesloten bij een volgende aanbesteding. Een Nederlandse concurrent was naar de rechter gestapt omdat de Belgische leverancier vorige winter "slecht zout" zou hebben geleverd.  

Het zout zou niet beantwoord hebben aan de juiste "korrelverdeling", waardoor Rijkswaterstaat (het Nederlandse ministerie van Verkeer) het eerst moest laten bewerken voordat het kon worden uitgestrooid. Wat er aan de korrels precies scheelde is niet geweten, maar bij het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer vermoeden ze dat de korrels te groot waren, waardoor ze bij het uitstrooien omhoog sprongen en niet netjes verdeeld geraakten. 

Klacht onontvankelijk

Hoe dan ook voelde een Nederlandse concurrent, die geen zout had mogen leveren, zich bedrogen. Maar zijn verzoek bij de rechter om de Belgische leverancier te verbieden in de toekomst nog mee te dingen naar een aanbesteding, heeft geen resultaat opgeleverd. De rechter erkende wel dat het zout dat de Belgische firma geleverd had van slechte kwaliteit was, maar oordeelde tegelijk dat de eis van de klager onontvankelijk was.     

Meest gelezen