"Digitale meter zal starten als een domme meter"

Nu de digitale energiemeter eindelijk wordt voorgesteld, laait de kritiek op het project opnieuw op. De totale kostprijs is nog een vraag, de verdeling van kosten en baten zit niet goed, en vooral: het softwareplatform dat de digitale meter echt "slim" moet maken, is nog niet klaar. Dat zeggen oppositiepartij SP.A en consumentenorganisatie Test-Aankoop.

De digitale meters voor gas en elektriciteit worden geleidelijk aan ingevoerd in Vlaanderen vanaf januari 2019. De meters vervangen de oude Ferraris-meters, met de platte, draaiende schijf, die niet meer worden gemaakt. De invoering bij alle gezinnen zal over een periode van meer dan tien jaar gebeuren.

De Vlaamse regering kiest voor eenvoudige digitale meters, met de mogelijkheid ze uit te breiden met slimme toepassingen. In eerste instantie zullen de netbeheerders de data beheren. Dit zal na vijf jaar wel geëvalueerd worden.

SP.A: "Invoering slimme meter moet worden uitgesteld"

Vlaams Parlementslid voor SP.A Rob Beenders vindt dat de invoering van de meter zou moeten worden uitgesteld. Om twee redenen: de kostprijs ervan per consument is ooit door de VREG, de Vlaamse energieregulator, becijferd op zowat 27 euro per jaar, voor gas en elektriciteit samen. "Maar dat dateert al van een hele tijd geleden. Bovendien houdt dat bedrag geen rekening met de extra toepassingen om de digitale meter ook echt "slim" te maken (bv. om bepaalde apparaten automatisch te laten starten als de stroomprijs laag ligt). Daarvoor zal apart moeten worden betaald. Maar hoeveel?", aldus Beenders.

De tweede reden is dat de meter vanaf januari 2019 nog niet optimaal zal kunnen werken. Dat komt omdat het software­platform van het bedrijf Atrias nog niet klaar is. Atrias is een samenwerking van alle distributienetbeheerders van ons land, uit de drie gewesten, die een centraal platform moet ontwikkelen waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen netbeheerders, leveranciers en producenten. De digitale meters moeten met dat platform kunnen communiceren, maar dat is er dus nog niet. "Atrias heeft al 200 miljoen euro gekost en zal de Vlaamse consument straks nog eens 50 miljoen extra kosten. Maar het werkt nog niet. Zolang dat niet is opgelost, mag de meter niet worden ingevoerd", zo zegt Rob Beenders.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop deelt de kritiek. "Zonder het platform van Atrias is de digitale meter een domme meter", zegt Simon November. Hij voegt eraan toe: "Wij zijn ertegen dat de digitale meter verplicht wordt. Dat had een keuze moeten zijn. Wij vinden ook dat het vooral de distributienet­beheerders zijn aan wie de meter ten goede komt: zij zullen niet meer ter plekke moeten gaan om de meterstand op te nemen. Maar het is wel de consument die de meter betaalt."

We zijn ertegen dat de digitale meter verplicht wordt

Test-Aankoop heeft ook bedenkingen bij de besparingen die de meter zou opleveren voor de consument. "Die besparingen zijn alleen weggelegd voor wie extra investeert in bijkomende software, voor allerlei slimme toepassingen. Maar vooral: je energieverbruik sturen zodat je vooral consumeert als de prijs laag is, dat is vaak niet mogelijk. Mensen komen nu eenmaal 's avonds thuis, zetten dan radio of tv aan, koken dan, gebruiken dan licht en zetten de vaatwasmachine aan na de maaltijd. Dat zal met een digitale meter niet veranderen."

Meest gelezen