Opvangcentra voor drugverslaafden in Antwerpen zitten overvol: "Wachtlijsten lopen de spuigaten uit"

De hulpcentra voor druggebruikers zitten vol. Daardoor komen steeds meer mensen op wachtlijsten terecht. Een groot probleem zeggen ze in de hulpsector. "We kunnen zelfs niet meer naar elkaar doorverwijzen."

Vooral het laatste half jaar is het probleem heel groot geworden. Alle drugopvangcentra in Antwerpen zitten vol, zodat er zelfs aanmeldingsstoppen komen, zegt directrice Corrie Rijsbosch van opvangcentrum Addic.

"We hebben de laatste 10 à 15 jaar vaker met wachtlijsten gewerkt. Maar nu lopen die wachtlijsten echt wel de spuigaten uit. Soms is het tot drie maanden wachten en voeren we aanmeldingsstoppen in omdat het hopeloos is nog iemand op een wachtlijst te plaatsen."

"Het probleem is ook dat collega-instellingen in Antwerpen en daarbuiten ook vol zitten en we dus ook niet kunnen doorverwijzen. Een hele triestige problematiek op dit ogenblik.”

Private sector

Ook Kristof Bryssinck van Free Clinic ziet problemen: “Ik ken geen enkel opvangcentrum zonder problemen met opvang. Bij sommige is het tot zes maande wachten en dat is een probleem. Je moet iemand met een verslaving helpen op een moment dat ze gemotiveerd zijn.”

Door die wachtlijsten in de reguliere hulpcentra, komen er ook steeds meer mensen in privaat hulpcentra terecht, zegt hulpverlener bij free Clinic Kristof Bryssinck: "Dat kan een perfecte aanvulling zijn op het reguliere circuit. Tenminste als je dat kunt betalen, want hier spelen de centen. Er is geen terugbetaling voorzien. Maar op zich bieden ook zij goede hulp.”

Terugbetaling mutualiteit

Moet de overheid dan tussenkomen? “Dat zou een goede zaak zijn, want zo kan het aantal opvangplaatsen enorm worden opgetrokken en dat hebben we uiteindelijk nodig”, aldus nog Kristof Bryssinck.

Action on Addiction in Brasschaat is een voorbeeld van zo’n privaat hulpcentrum. “Wij begeleiden een 100-tal patiënten op jaarbasis, van alle leeftijden en voor allerlei soorten verslavingen”, zegt begeleider Sam Vos.

“Ja, een behandeling kost geld. Een behandeling met onder meer een maand opvang in het buitenland en een maand intensieve nazorg kost tot 10.000 euro. Maar er zijn ook mensen die genoeg hebben aan enkele praatsessies en dan wordt het een pak goedkoper natuurlijk."

"Ons voordeel is dat we een begeleiding op maat kunnen aanbieden. Maar in principe vult onze manier van werken die van de reguliere sector perfect aan. Wij volgen gewoon een programma dat komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, maar dat in heel Europese landen al gebruikt wordt en zijn vruchten afwerpt.”

Meest gelezen