Nefrologie? Zeg gewoon: nieraandoening!

De Nierkliniek van Ziekenhuis Netwerk Vlaanderen heeft op de vakbeurs Health & Care de award voor hospitality (gastvrijheid) gekregen. Ze kregen de prijs niet alleen van de jury maar ook van het publiek, omdat de nierkliniek veel inspanningen doet om medische informatie duidelijk over te brengen naar patiënten.

Klare Taal

ZNA Nierkliniek heeft de nominatie te danken aan haar actieve beleid rond Klare Taal. Omdat het bij nierfalen om een chronische aandoening gaat, moeten patiënten permanent geïnformeerd worden over het verloop van hun ziekte en hun behandeling. Er wordt daarom hard gewerkt aan duidelijke brochures. De informatie die je erin leest is helder, laagdrempelig en toegankelijk voor àlle nierpatiënten, ongeacht hun opleiding , taal of cultuur. 

Samenwerking met Atlas

De medewerkers van de Nierkliniek hebben i.s.m. inburgeringscentrum Atlas een opleiding 'taal & diversiteit' gekregen om ook duidelijk te leren communiceren met anderstalige patiënten. Die krijgen op hun beurt tijdens de dialyse Nederlandse les.

Patiëntenraad


De ZNA Nierkliniek heeft ook een patiëntenraad opgericht om zo te weten te komen wat de patiënten belangrijk vinden. Ze hebben ook de nieuwe brochure nagelezen voor ze naar de drukker gingen. Elk initiatief wordt afgetoetst bij de raad, zodat er een goed gevoel van betrokkenheid is en blijft. 

Andere awards

Ook Entusia uit Vosselaar won de publieksprijs. Entusia is een bedrijf dat ondergoed maakt voor mensen met urineverlies. Ook Huize Walden, een begeleidingscentrum in Malle kreeg een prijs van de jury voor hun Kleine Toog-Mobiel

Meest gelezen