Videospeler inladen...

Nieuwe digitale energiemeters worden uitgerold vanaf januari 2019

Vanaf januari 2019 maakt Vlaanderen de overgang van klassieke analoge naar digitale energiemeters. Netbeheerders Eandis en Infrax stelden vandaag de eerste exemplaren van de gloednieuwe Vlaamse digitale meter voor. De invoering gebeurt stap per stap.

Vanaf 2019 worden de eerste digitale meters geplaatst voor elektriciteit en gas. Dat zal in eerste instantie gebeuren bij nieuwbouw of grondige renovatie, of bij specifieke klantengroepen, zoals eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Op langere termijn krijgen alle gezinnen en kleine bedrijven zo’n digitale meters. Eandis en Infrax, de twee Vlaamse netbeheerders die binnenkort integreren tot Fluvius, zullen de digitale meters samen uitrollen.  

Wat is een digitale meter?

De digitale meter is een nieuw type energiemeter met digitaal display in plaats van een mechanisch telwerk. Hij wordt, net als de ‘oude’ meter, in elke woning geplaatst om het elektriciteits- en gasverbruik te registreren.  

Waarom is een nieuwe meter nodig?

Er zijn verschillende redenen. Vlaanderen is bovendien één van de laatste regio's in Europa die naar digitale meters overschakelt. De oude, mechanische meters worden binnenkort niet meer gemaakt. Er moet dus sowieso een nieuw standaardmodel komen.

Daarnaast verandert het energielandschap erg snel: van centrale productie naar - meer en meer - lokale productie. Er zijn dus meters nodig die niet alleen de afname, maar ook de energie die in het net geïnjecteerd wordt meten. Digitale meters zijn cruciaal om de transitie naar een nieuw energielandschap mogelijk te maken, met veel meer hernieuwbare energie.

Flinke stap vooruit richting energiemodel van de toekomst

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie

Wat is het voordeel voor de klant?

Bij de mechanische meters moest de meteropnemer of de klant jaarlijks de meterstanden opnemen om een correcte eindfactuur te krijgen. Bij de digitale meters gebeurt dat automatisch. De nieuwe meters communiceren namelijk rechtstreeks met de databeheerder.

Een digitale meter beschikt ook over individuele gebruikerspoorten. Die kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan allerlei handige en innovatieve toepassingen die de markt zal aanbieden, zoals apps en slimme thermostaten. Die moeten het gemakkelijk maken om het energieverbruik, of zelfs bepaalde apparaten, beter te sturen en zo te besparen. Maar voor die extra toepassingen is de software nog niet klaar.

Wat gaat dit kosten?

Net zoals bij de klassieke meters zitten de kosten van de digitale meters verwerkt in de nettarieven. Bij een nieuwbouw of grondige renovatie moet, net zoals nu, de standaardopstelling en de indienststelling worden betaald. Bij nieuwe zonnepanelen, andere decentrale energieproductie en bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) betaalt de distributienetbeheerder de digitale elektriciteitsmeter.

Ook de vervangingen van budgetmeters zitten verwerkt in de nettarieven. Wie niet renoveert of bouwt, maar toch zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf voor de plaatsing en de indienststelling betalen. Herstellingen of vervangingen van defecte meters blijven op kosten van de netbeheerder.

Maar aan zo’n grootschalige operatie hangt vanzelfsprekend een ruimer prijskaartje vast. De kostprijs wordt over alle gebruikers op het Vlaamse net verdeeld. Toch zal, volgens de netbeheerders, de impact op de distributietarieven ‘relatief’ klein zijn.

Die kostprijs ligt nog niet helemaal vast. Volgens een berekening van de VREG in 2017 zal een gemiddeld gezin jaarlijks ongeveer 16 euro meer betalen voor elektriciteit en ongeveer 12 euro meer voor aardgas. Maar de VREG heeft zelf aangegeven dat dit eerder een overschatting zou zijn. Minister Tommelein heeft hen deze maand gevraagd een nieuwe kosten-batenanalyse te maken nu duidelijk is welke meter er zal geplaatst worden.

Wanneer gaat het van start?

De officiële uitrol in Vlaanderen start in januari, maar in oktober volgt eerst nog een laatste proefproject in enkele nog nader te bepalen gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant. Eandis en Infrax willen daarmee een laatste keer hun plan van aanpak voor de uitrol testen. In januari volgt dan de echte start over heel Vlaanderen. Vanaf dat moment plaatsen de netbeheerders alleen nog digitale meters bij nieuwe aansluitingen of vervangingen. Burgers die sneller dan gepland een digitale meter willen, kunnen die vanaf dan ook aanvragen. In dat geval betalen ze wel een nog nader te bepalen bedrag.

Voor de volledige uitrol van de digitale meter in Vlaanderen wordt een periode van 15 jaar voorzien. In totaal zullen 4.630.000 energiemeters vervangen moeten worden. Voor eind 2022 is het target 1,6 miljoen digitale meters die er al in Vlaanderen zouden moeten zijn.

Meest gelezen