Philip Vanoutrive/Hollandse Hoogte

Proefproject met premie voor teruggebrachte blikjes goedgekeurd in Waals parlement

Het Waalse parlement heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor proefprojecten rond het vrijwillig terugbrengen van blikjes in de strijd tegen zwerfvuil.  

De resolutie van cdH'er Dimitri Fourny kreeg 70 stemmen voor, terwijl 2 parlementsleden zich onthielden.

Wallonië wil midden 2018 al met de proefprojecten starten in een vijftiental gemeenten. Wie in één van de deelnemende gemeenten een blikje terugbrengt naar een machine op een openbare plaats of handelsplaats, zal daarbij een premie van vijf eurocent krijgen.

CdH wil dat de Waalse regering na de evaluatie van de proefprojecten vanaf 1 juli 2019 uiteindelijk statiegeld invoert op blikjes. Nochtans werd in het regeerakkoord met MR - die meer afkerig zijn van het systeem - vastgelegd om de kwestie te laten rusten, zodat de belangstelling voor de maatregel in kader kan worden gebracht en om mogelijke nadelige effecten te voorkomen.

Ook in Vlaanderen is statiegeld op blikjes en plastic flessen actueel. Regeringspartij N-VA verzet zich echter tegen de invoering, nog voor er een evaluatie is van het systeem. Dat tot ongenoegen van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), die zei dat N-VA "niet volgens de afspraken binnen de Vlaamse regering" handelde.

Meest gelezen