VDAB

4 op de 10 hoogopgeleide nieuwkomers vonden job op niveau door begeleiding

Hoog opgeleide anderstalige nieuwkomers vinden sneller een job op hun niveau als ze speciaal begeleid worden. Het project @level2work van de VDAB kan na twee jaar mooie resultaten voorleggen. Na een jaar had bijna veertig procent (38,9 %) van de 1.110 deelnemers een job op hun niveau. 

Hoa’s worden ze genoemd: hoger opgeleide anderstalige nieuwkomers. Houders van een bachelor- of masterdiploma die ons land binnenkomen via migratie en hier aan de slag willen in een job op hun scholingsniveau.  Maar dan duiken er hindernissen op: hun beperkte talenkennis, diploma’s die al dan niet gelijkgeschakeld kunnen worden.

Dat deze hoogopgeleide groep nieuwkomers nood heeft aan een begeleiding op maat, is voor de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB zonneklaar. Om zo'n begeleiding op maat uit te werken,  startte de VDAB  in september 2016 , samen met andere partners, met het project @level2work.

50 acties werden opgezet, verspreid over Vlaanderen en Brussel, voor   hoogopgeleide nieuwkomers.  De focus lag op het versterken van hun competenties en het in contact brengen met werkgevers.  Er werd een digitaal platform uitgewerkt waar werkzoekenden en  werkgevers alle informatie konden vinden. Er kwamen ook fysieke informatieloketten en aanspreekpunten voor hoa's. 

Dubbel zoveel kandidaten als verwacht, goede resultaten

 Aanvankelijk wou de VDAB met dit project in twee jaar tijd 550 hoogopgeleide nieuwkomers bereiken. Het zijn er er dubbel zoveel geworden: 1.110 met 110 verschillende nationaliteiten.

Projectleider Patrick Vercruysse: "We zien in onze bestanden dat bijna een of vijf  (18 procent) van de niewkomers een bachelor- of masterdiploma heeft. De doelgroep is dus erg groot."  Na een jaar had bijna veertig procent (38,9 %) van de 1.110 deelnemers een job op hun niveau. 

Moeilijke profielen versus arbeidskrapte

Voor ouders die vragen hebben over hoe hun kind wordt ondersteund,  zijn de school en het  Centrum voor Leerlingenbegeleiding nu hun eerste aanspreekpunt. Indien ze hier niet gehoord worden,  zal een bemiddelaar samen met de betrokken partijen naar een oplossing zoeken. 

Niet alle hoger opgeleide nieuwkomers geraken even vlot aan een job op hun niveau zegt Vercruysse: "Voor technische profielen, zoals IT-er en ingenieurs, waarvoor er een krapte op de arbeidsmarkt heerst, zijn er vrijwel geen problemen. Ook de taalbarriere is daar geen grote hindernis. Voor medische beroepen is het dan weer heel moeilijk om diploma's , behaald in andere landen, gelijk te schakelen.  dat geldt ook voor administratieve profielen (advokaten, juristen, notarissen). 

Wat na @level2work?

De  VDAB is in ieder geval overtuigd van het succes van deze individuele  en aparte begeleiding voor hoger opgeleide nieuwkomers.  maar het is het Vlaams beleid dat de kueze zal moeten maken en ook  betrokken organisaties die keuzes zullen moeten maken.

Meest gelezen