Videospeler inladen...

Europa verbiedt "bijenkillers", maar oogst daarmee ook kritiek

De Europese lidstaten hebben voor een verbod gestemd op het gebruik van neonicotinoïden op het veld. In serres waar geen bijen komen zijn de bestrijdingsmiddelen nog wel toegelaten.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben de Europese lidstaten de knoop doorgehakt. Drie bestrijdingsmiddelen van de generatie van de neonicotinoïden worden verboden op het veld. In serres waar geen bijen zitten mogen “neonics” nog wel worden gebruikt.

Met het verbod willen de lidstaten de bijen beschermen. In 2013 had Europa het gebruik van de betrokken stoffen al beperkt tot planten die niet aantrekkelijk zijn voor bijen, zoals suikerbieten. Maar sindsdien zijn er honderden studies bijgekomen. De teneur daarvan was duidelijk: de risico’s voor hommels, honingbijen en solitaire bijen zijn reëel als ze in contact komen met neonicotinoïden.

vide

Een andere studie in het tijdschrift Environmental Science and Pollution Research, gaf aan dat er ook alternatieven zijn voor “neonics”. Dat kan bijvoorbeeld door het wisselen van teelten, het kiezen van sterkere rassen en het gebruiken van biologische bestrijdingsmiddelen zoals geurvallen.  

Minister van Landbouw vraagt uitzonderingen

Ons land onthield zich bij de stemming. Vertegenwoordigers van drie kwart van de Europese bevolking stemde voor. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) vraagt een uitzondering voor de bietenteelt. Het Agrofront, de belangrijkste landbouworganisaties, steunt die vraag want bietentelers hebben het niet onder de markt.

“Het is een zwarte dag. Vooral Belgische telers hebben te kampen met de vergelingsziekte”, zegt Peter Haegeman van de Confederatie van Belgische Bietenplanters. “Er zit niet veel anders op dan op korte termijn over te schakelen op bepaalde bestrijdingsmiddelen die eigenlijk nog minder aantrekkelijk zijn voor het milieu, dus het verstuiven van “brede” bestrijdingsmiddelen."

"We vrezen ook het ergste voor de opbrengst. In het verleden toen we niet over “neonics” beschikten hebben we vaak gezien dat tot vaak twee derde van de teelt onbruikbaar werd voor verder verwerking. Als je ziet dat de markt van de bieten en de suiker heel erg onder druk staat, is dat uiteraard een bijkomende last die op de sector gaat wegen”.

Maar in verschillende lidstaten zijn boeren al overgeschakeld naar de biologische bietenteelt. De Vlaamse bijenhouders laten ondertussen weten dat ze blij zijn met het verbod, maar ze betreuren wel het standpunt van de landbouworganisaties en de minister.
 

Er zit niet veel anders op dan op korte termijn over te schakelen op bepaalde bestrijdingsmiddelen die eigenlijk nog minder aantrekkelijk zijn voor het milieu

Peter Haegeman, Confederatie van Belgische Bietenplanters

Phytofar, ten slotte, de Vereniging voor Gewasbestrijdingsmiddelen, noemt het besluit voorbarig en ongewenst, want half mei spreekt het Hof van Justitie zich nog uit over een eerder ban op “neonics”. De Europese landbouw zal de dupe worden van dit besluit, zo luidt het.
De boeren vragen dat de fyto-industrie snel werk maakt van een degelijk alternatief en dat de overheid het onderzoek hiernaar ondersteunt.
 

Meest gelezen