© Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Gelekt Commissievoorstel bevat grote wijzigingen in EU-landbouwbudget

In een gelekt document, waarvan de inhoud pas eind volgende maand naar buiten zou komen, stelt de Europese Commissie voor om het budget van de landbouwsector grondig aan te passen. De directe steun aan de landbouwers zou beperkt worden door een maximum plafond, terwijl de steun aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven zou stijgen.

Uit het voorlopige voorstel blijkt dat de Commissie de directe steun voor landbouwers wil begrenzen tot maximum 60.000 euro per bedrijf vanaf 2021. De directe steun bestaat uit een basisinkomen met daar bovenop een aanvullend inkomen voor de landbouwers die duurzaam te werk gaan.  Daarnaast is er ook nog een aanvullend inkomen voor jonge landbouwers, jonger dan 40 jaar.

Omdat er een plafond komt, zal er meer budget vrijkomen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Iets wat goed is voor Vlaanderen aangezien veel landbouwbedrijven in onze regio hieronder vallen. Door het plafond van 60.000 euro per bedrijf zullen het niet langer de mutinationals zijn die met al het geld gaan lopen.

"Voorstel zal niet leiden tot meer vergroening"

Als onderdeel van de directe steun is er een vrijwillige regeling voor het klimaat en het milieu, namelijk het "eco-schema". Dit schema komt er in de plaats van de vergroeningsmaatregelen en  verleent subsidies aan landbouwers als ze meer doen voor het milieu. 

Deze regeling blijft wel volledig vrijwillig, iets waar veel kritiek op komt van klimaatorganisaties. Ook Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen, is niet tevreden.  "Het eco-schema is niet eens verplicht, maar vrijwillig. Ik zie bovendien niet in hoe de nationale autoriteiten zullen toezien op de uitvoering en handhaving ervan", aldus Staes.

Een andere belangrijke verandering is dat alle milieuregels moeten worden geïntegreerd voordat landbouwers directe steun kunnen ontvangen. Dat is een goede zaak volgens Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid voor CD&V.  "In Vlaanderen zal dat op zich minder problemen geven want zo’n 98% van onze boeren is al volledig in orde. Toch blijft het uitkijken hoe de controle op de milieuvoorwaarden zal gemeten worden", besluit Vandenkendelaere. 

Britse boeren blij met daling van budget

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze tevreden met dit ontwerp. De regels zouden pas in 2021 in werking treden en dus niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk, dat tegen dan geen lid meer zal zijn van de Europese Unie. De daling van de directe steun betekent voor de Britse boeren dat zij een betere concurentiepositie zullen hebben tegenover de Europese boeren.

Meest gelezen