Harde woorden tussen minister Vandeput en ambtenarenvakbonden

Maandag staken de ambtenaren. Minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput wil het aantal vaste benoemingen in de federale overheid terugschroeven. Er moet meer ingezet worden op contractuele ambtenaren waar mogelijk, zegt hij in "De markt". Dat valt op een koude steen bij de vakbonden. "Wat minister Vandeput doet, is de staat ondermijnen."

De plannen van minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput schieten bij Marc Nijs van het ACV openbare diensten in het verkeerde keelgat: "Als ambtenaar moeten wij de wetten uitvoeren en doen uitvoeren. Daarvoor moeten wij beschermd worden tegen de politiek." Een contractuele ambtenaar is niet onafhankelijk en is dus minder beschermd tegen druk van politici.

Volgens Vandeput heeft hij niets te vrezen. "Ik vind de onafhankelijkheid van de ambtenaar enorm belangrijk is, voor wie het van toepassing is", zegt hij in "De markt". "Iemand die gezag uitoefent of neutraal moet kunnen zijn, moet beschermd worden door het statuut." Maar niet alle ambtenaren moeten die bescherming hebben volgens de minister. Op dit moment is bijna drie kwart van de federale ambtenaren vast benoemd, hij wil dat terugbrengen naar de helft.

Het is opvallend dat de discussie niet over concrete voorstellen gaat. Volgens Vandeput ligt er nog geen wijziging op tafel. Hij betreurt dat de vakbonden maandag staken, nog voor het eerste overleg. "Die dreigingen zijn jammer. De vakbonden kiezen duidelijk voor een politiek discours. Laat ons eerst aan tafel zitten."

"Mogelijk een staking per week"

De vaste benoemingen zijn niet de enige reden voor de staking. Er is ook  nog de wijziging in de verlofregeling en de invoering van interimarbeid. Volgens Nijs krijgen ambtenaren alsmaar meer werk, maar niet de middelen om dat werk te doen. "Wat de heer Vandeput doet, is eigenlijk de staat ondermijnen. Als je de ambtenaren ondermijnt, kan de staat haar rol niet voldoende kan spelen", zegt hij, "een koe blijft ook geen melk geven als ze niet op tijd eten krijgt".

Vandeput verdedigt zijn beslissing om de verlofregeling te wijzigen. Op dit moment is er nog een groot verschil tussen statutaire en contractuele ambtenaren. "We willen de regeling eenduidiger maken en we willen de discriminaties wegwerken." Ambtenaren zijn op dit moment ook niet mobiel genoeg. Minder dan één procent verandert van dienst. Dat moet gemakkelijker worden. "Meer mobiliteit moet voor nieuwe uitdagingen zorgen. Een werknemer die nieuwe uitdagingen krijgt, doet zijn job liever", meent Vandeput.

ACV-secretaris Mark Saenen waarschuwt voor nieuwe acties als de onderhandelingen slecht aflopen. "Het is best mogelijk dat we één keer per week gaan staken, mogelijk om de beurt met de provincies." In tegenstelling tot de staking van maandag, zullen die wel voelbaar zijn.

Meest gelezen