Videospeler inladen...

Iers premier Varadkar: zonder oplossing voor Ierse grens, geen akkoord over brexit

In een toespraak aan de KU Leuven gaf de Ierse premier Leo Varadkar een duidelijke waarschuwing aan de Britse regering: als er tegen juni geen oplossing in zicht is voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dreigt er een brexit te komen zonder akkoord tussen  de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Leo Varadkar was door de KU Leuven (het Wilfried Martens Fonds) uitgenodigd om een lezing te geven over de toekomst van de Europese Unie. Voor Ierland, het enige EU-land dat een landgrens heeft met het Verenigd Koninkrijk, is de brexit enorm belangrijk. Bedrijven uit Ierland en Noord-Ierland kunnen nu zonder enige controle goederen over de grens transporteren. Zowel Ierland als het Verenigd Koninkrijk willen dat dat zo blijft. De Britse regering heeft de voorbije maanden echter steevast herhaald dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit geen deel meer wil uitmaken van de Europese douane-unie. Een logisch gevolg van dat standpunt is dat er wél douanecontroles moeten komen aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

De Britse regering zegt al maanden dat ze met een alternatief voorstel gaat komen om een "harde grens" te vermijden,  maar daarop blijft het wachten. De Ierse grenskwestie moet juridisch geregeld zijn in het brexitverdrag, dat in oktober helemaal rond zou moeten zijn. De tijd wordt dus krap, zei Iers premier Varadkar in zijn speech. En hij leek ook even te dreigen: zonder zicht op een akkoord over de grens in juni, komt er geen akkoord over de hele brexit.  

Ook in eigen land staat de regering van Theresa May onder druk om haar standpunten over de douane-unie te versoepelen. Een grote meerderheid van het Britse Hogerhuis steunde een motie met de vraag om na de brexit toch lid te blijven van een douane-unie met de Europese Unie. Voor de harde brexiteers is zoiets onaanvaardbaar: het zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk geen eigen handelsakkoorden zou kunnen sluiten met de rest van de wereld, terwijl dat volgens hen net een van de voordelen is van de brexit. In een gesprek met de pers voor zijn speech, deed premier Varadkar een oproep aan de Britse regering om haar standpunt te wijzigen. Als dat gebeurt, zal de EU zich ook toegeeflijker opstellen, aldus Varadkar. (lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

De vraag of er al dan niet een douane-unie komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is ook voor ons land van belang en vooral voor de haven van Zeebrugge. Zonder douane-unie zal er fors moeten worden geïnvesteerd in extra infrastructuur en zullen er ook meer douaniers moeten worden ingezet.

Meest gelezen