Videospeler inladen...

Nieuwe werknemers hebben meeste kans op ernstig arbeidsongeval

Het is Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Naar aanleiding daarvan maakt Provikmo, de externe preventiedienst van HR-partner Groep ADMB, cijfers bekend over ernstige werkongevallen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van die ongevallen zich voordoet bij werknemers met 5 jaar of minder anciënniteit. Provikmo pleit ervoor om beginnende werknemers niet aan hun lot over te laten en meer in begeleiding te voorzien.

Provikmo is een wettelijk erkende dienst die vandaag 34.000 organisaties/bedrijven in België begeleidt met hun welzijnsbeleid voor werknemers (medisch toezicht, risicobeheersing, opleidingen, informatie-ondersteuning…). Het onderzocht vorig jaar 615 ernstige arbeidsongevallen voor haar klanten. Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven verplicht om dat extern te laten onderzoeken, om hetzelfde in de toekomst te vermijden (tenzij ze zelf een preventieadviseur met de juiste graad in dienst hebben).

Uit een analyse van de incidenten blijkt dat ze in 66% van de gevallen voorkomen bij nieuwe medewerkers die vijf jaar of minder in dienst zijn. Of nog specifieker: 38% gebeurt bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn, 28 % bij mensen die tussen 1 en 5 jaar op de werkvloer vertoeven.

  • < 1 jaar                                                  38%
  • Tussen 1 en 5 jaar                           28%
  • Tussen 5 en 10 jaar                        15%
  • Tussen 10 en 20 jaar                     13%
  • Tussen 20 en 30 jaar                    4,5%
  • Tussen 30 en 40 jaar                    0,5 %
  • 40 jaar of meer anciënniteit     < 1%

 

Te weinig aandacht voor veiligheid bij onthaalmoment nieuwe medewerkers

Lode Boeve, risicobeheersing Provikmo

Provikmo wijt dit aan een tekort aan aandacht voor veiligheid wanneer nieuwe werknemers in dienst komen. “Vaak is er te weinig aandacht voor veiligheid bij het onthaalmoment van nieuwe medewerkers”, zegt Lode Boeve, adjunct-directeur risicobeheersing bij Provikmo. “Daarnaast is het belangrijk dat een leidinggevende zijn of haar nieuwe werkkracht goed opvolgt, wat niet altijd gebeurt. En ten slotte zien we dat nieuwe mensen wanneer ze beginnen soms wel een opleiding krijgen, maar dat er nadien weinig ruimte is voor vervolgopleidingen”.

De aandacht voor veiligheid is een continue opdracht en stopt niet na het onthaal. “Dat geldt nog meer voor uitzendkrachten of anderstaligen: zij krijgen wel een opleiding en uitleg in het uitzendkantoor, maar het is ook belangrijk om ze bij het begin van hun job extra aandacht te geven, met nadruk op preventie en welzijn”, zegt Lode Boeve.

Onthaaltraject en opleiding leidinggevenden

Provikmo pleit ervoor om in de beginfase van een loopbaan meer aandacht te hebben voor de veiligheid van de medewerkers. “Vanuit Provikmo helpen we bedrijven onder meer met het opstellen van een onthaaltraject voor nieuwe medewerkers aan de hand van een onthaalbrochure en verzorgen we opleiding en sensibilisering van leidinggevenden”, zegt Lode Boeve.

Leidinggevenden zijn belangrijke schakel in slagen veiligheidsbeleid onderneming

Lode Boeve, risicobeheersing Provikmo

“De directe leidinggevenden vormen een belangrijke schakel in het al of niet slagen van een veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Daarnaast helpen ook korte veiligheidsmomenten, duidelijke instructies, … . We mogen nieuwe mensen niet aan hun lot overlaten. Ze hebben nood aan goede begeleiding. Enkel door daarop in te zetten kunnen we de cijfers doen dalen”, aldus Boeve. 

"Het journaal" ging een kijkje nemen in de steengroeve van Henegouwen.  Daar wordt blauwe steen ontgonnen en verwerkt. Het personeel werkt met zware stenen platen en daarbij gebeuren soms ongelukken. Bekijk de reportage hieronder.

Videospeler inladen...

Meest gelezen