BELGA/WAEM

Wie loopt dit jaar in het vizier van de fiscus?

De fiscus publiceert ieder jaar op zijn website een lijst waarop bekendgemaakt wordt wie een hoger risico loopt op een controle. Zo zal de belastingdienst onder meer dit jaar de beroepskosten van bedrijfsleiders extra controleren. Dat schrijft De Tijd. Een andere groep die in het vizier komt zijn mensen of bedrijven die helemaal geen aangifte indienen.

Net zoals ieder jaar heeft de federale overheidsdienst Financiën een lijst online gezet waarin aangekondigd wordt welke groepen extra gecontroleerd zullen worden. 

"We voeren aangekondigde, gerichte controleacties uit, maar er zijn uiteraard ook niet aangekondigde controles", benadrukt Francis Adyns, woordvoerder van Financiën. 

Wie loopt in de kijker?

"Een eerste groep zijn de bedrijfsleiders. Bedijfsleiders die geen gebruik maken van het forfait zullen extra gecontroleerd worden. De belastingdienst stelt vast dat er vaak misbruiken zijn. Sommige bedrijfsleiders dienen hoge beroepskosten in om hun belastingfactuur te drukken". 

"Een tweede groep die van naderbij bekeken zullen worden zijn de belastingplichtigen die onderhoudsgeld naar het buitenland overschrijven en daarvoor een fiscale aftrek indienen". 

"Dan is er ook nog de aangifte van onroerende goederen die voor professionele doeleinden wordt gebruikt. Het gebeurt vaak dat de verhuurder verzwijgt dat de woning als handelszaak of kantoor wordt gebruikt. De belasting op de huurinkomsten ligt dan een stuk hoger".

"Wie ook in de kijker loopt zijn personen en bedrijven die hun aangifte niet indienen", zegt Adyns.

"Het is vooral de bedoeling om de mensen die tot die categorie behoren -de aangiftetermijn komt eraan- duidelijk te maken hun belastingaangifte correct in te vullen. Een aangifte die niet correct is kan aanleiding geven tot een boete die varieert van 50 tot 1.250 euro. Ook een belastingverhoging van 10 tot 200 procent behoort tot de mogelijkheden", besluit Adyns.

Meest gelezen