AP2008

Ziekenhuizen beter voorbereid om ziekenhuisinfecties te voorkomen

Elk jaar sterven er meer mensen aan ziekenhuisinfecties dan aan ongevallen in het verkeer.  Dat zegt Sciensano.
Voor de derde keer sinds 2015, analyseerde Sciensano (het voormalige Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV) de kwaliteit van de ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen.

Sciensano verzamelde gegevens over ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen. Zij gingen na in welke mate een ziekenhuis aan de voorwaarden voldoet om ziekenhuisinfecties maximaal te kunnen voorkomen.

Een ziekenhuisinfectie is een  infectie die na de opname in het ziekenhuis ontstaat.  Algemeen gezien stelt Sciensano vast dat de kwaliteit van de infectiepreventie in Belgische ziekenhuizen heel goed is. In vergelijking met de vorige metingen is er verbetering.

  • 91 % van de ziekenhuizen heeft minstens één referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne per afdeling (82 % in 2015).
  • 72 % van de ziekenhuizen rapporteert systematisch de infecties opgelopen op de intensieve zorgen afdeling (68 % in 2015). Hier is echter nog ruimte voor verbetering.
  • 50 % van de ziekenhuizen houdt toezicht op het aantal postoperatieve wondinfecties bij patiënten (40 % in 2015). Ook hier zijn er nog mogelijkheden voor verbetering.
  • De daling van het aantal infecties veroorzaakt door het gebruik van een centrale katheter zakte tot 1,8 infecties per 10.000 hospitalisatiedagen; dat was nog 2,2 in 2015. 

De gegevens zijn afkomstig van de ziekenhuizen zelf.

Meest gelezen