Commerciële rusthuizen wijzen protocolakkoord met Vandeurzen af

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), een koepel van commerciële woonzorgcentra, heeft beslist een nieuw protocolakkoord met de Vlaamse regering niet te ondertekenen. Het akkoord "biedt onvoldoende financiële garanties voor een kwalitatieve zorg voor de bewoners", luidt het.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) riep eind vorig jaar de woonzorgcentra op om een protocolakkoord te sluiten over meer transparantie en kwaliteit. Hij deed dat naar aanleiding van een reportage van "Pano" (Eén), waarin pijnpunten in de commerciële woonzorgcentra werden blootgelegd.

Volgens Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg, die ook over de afwijzing door Vlozo berichten, hebben de vertegenwoordigers van de publieke en socialprofit-rusthuizen, de VVSG en Zorgnet-Icuro, het protocolakkoord wel aanvaard.

Vlozo vraagt "continuïteit en stabiliteit van het beleid en de financiering". De federatie vindt dat de Vlaamse regering te weinig garanties geeft dat er de komende jaren genoeg financiële middelen zullen worden vrijgemaakt. Ze vraagt ook een periode van "regelluwte", "om de nodige innovatie in de zorg te stimuleren".

De koepel van commerciële woonzorgcentra benadrukt dat hij bereid is verder te overleggen over het protocolakkoord, "met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg".

Vlozo vertegenwoordigt naar eigen zeggen 204 ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra), 17.000 medewerkers en 18.000 bewoners, of een kwart van alle Vlaamse bedden.

Meest gelezen