112 gevangenen verliezen verblijfsvergunning en moeten naar land van herkomst

Het voorbije jaar is de verblijfsvergunning ingetrokken van 112 gevangenen, daarbij zijn ook veroordeelden die hier geboren zijn of voor hun twaalfde hier kwamen wonen. Als het land van hun nationaliteit de nodige papieren en toestemmingen geeft, dan worden ze daar naartoe gestuurd.

Van 112 veroordeelde criminelen is het voorbije jaar de verblijfsvergunning ingetrokken. Ze hebben allemaal hun straf (bijna) uitgezeten. Zes maanden voor het einde van hun straf kan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hun verblijfsvergunning intrekken als ze een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. Ze hebben dan nog het recht om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tot nu werden in beroep 7 intrekkingsbeslissingen bevestigd, 2 andere niet. Heel wat beroepsprocedures lopen nog.

Het intrekken van de verblijfsvergunning van gevangenen is sinds vorig jaar makkelijker geworden. De procedure kan eerder opgestart worden én het is nu ook mogelijk om de verblijfsvergunning in te trekken van veroordeelden die hier geboren zijn of voor hun twaalfde hier kwamen wonen. 

Nadat de gevangene definitief zijn verblijfsvergunning verliest, kan hij in principe uitgewezen worden naar het land van nationaliteit. Dat land van herkomst moet wel nog toestemming geven en een laissez-passer afleveren.

Controverse over de nieuwe wet

Bij de invoering van de nieuwe wet was er commotie en discussie in het parlement. Vragen rezen over wat het begrip 'gevaar voor de nationale veiligheid' precies inhoudt. Vanaf wanneer geldt iemand als zo’n gevaar? Ook veel ophef was er over de vraag of het wel gepast is om buitenlanders die hier al van kindsaf wonen, het land uit te zetten.

Het Grondwettelijk Hof moet zich nog uitspreken over de wet nadat een aantal advocaten beroep aantekenden tot nietigverklaring. Maar Francken zegt gerust te zijn in het oordeel, aangezien de Raad van State eerder geen enkele opmerking gaf bij de controle van de wet.

Meest gelezen