Laurie Dieffembacq

Raad voor Vreemdelingen­betwistingen juicht het bezoek van Francken aan Marokko toe

De woordvoerder van de Raad voor Vreemdelingen­betwistingen (RVV) is verheugd over het bezoek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) aan Marokko. De twee zullen het met de Marokkaanse autoriteiten hebben over het uitwijzen van veroordeelde Marokkaanse terroristen. De afgelopen maanden hield de RVV verschillende uitwijzingen tegen, omdat er niet genoeg individuele garanties zijn dat iemand in Marokko niet gefolterd zal worden.

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vraagt geen 100 procent garantie”, zegt woordvoerder Frédéric Tamborijn. “Maar in de beslissingen over veroordeelde Marokkaanse terroristen zien we tot nu toe dat er enkel wordt verwezen naar algemene mensenrechtenrapporten over Marokko."

"Die rapporten hebben het over algemene verbeteringen de laatste jaren, maar dat is te vage informatie. De RVV vraagt individuele garanties dat een uitgewezen veroordeelde bijvoorbeeld niet gefolterd zal worden in Marokko”.

Met de rug tegen de muur

“De RVV wil vooral de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor zijn verantwoordelijkheid stellen”, zegt Tamborijn. “Zij hebben de onderzoeks­bevoegdheid om te bekijken of het folterverbod van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gerespecteerd wordt. Maar ze zijn onvoldoende vertrouwd om uit zichzelf onderzoek te voeren naar een eventuele schending van de grondrechten.” Op die manier staat volgens Tamborijn de RVV ook met de rug tegen de muur: "We kunnen dan niet anders dan DVZ zijn huiswerk opnieuw laten doen."

Volgens Tamborijn is het ook helemaal niet zo dat de Raad tegen de uitwijzing van veroordeelde Marokkanen is: “DVZ heeft overschot van gelijk om mensen met een dergelijk profiel te willen uitwijzen. Ze vormen een bedreiging. Maar het is maar één kant van het verhaal. Ook mensenrechtengaranties zijn belangrijk, en dat is de taak van de RVV", zegt de woordvoerder.

Russische garanties

In het verleden bleek het mogelijk van andere landen wel formele garanties te krijgen. “Zo zijn er over Russische onderdanen ooit afspraken gemaakt. Via de Russische diplomatieke vertegenwoordiging in ons land hebben we toen garanties gekregen, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht om niet opnieuw voor dezelfde feiten veroordeeld te worden. Waarom gebeurt dat nu niet met Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordiging in België?”, vraagt Tamborijn zich af.

Zaak deblokkeren

Maar het bezoek van Francken en Jambon aan Marokko juicht de woordvoerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zeker toe: “Dat zou wel iets kunnen opleveren. Er worden effectief stappen gezet om de zaak te deblokkeren. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken dat er een contactpersoon in België wordt aangesteld bij wie dan telkens kan worden afgetoetst of er garanties zijn.”

Meest gelezen