'Adopteer het graf van een gesneuvelde Belgische soldaat!'

'Adopteer het graf van een gesneuvelde Belgische soldaat.' Die oproep lanceert het War Heritage Institute. Het is de bedoeling om de graven van gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog te redden. Want er is al één derde van verdwenen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om graven op de gewone gemeentelijke begraafplaatsen. Niet die van Belgische gesneuvelden op de officiële militaire begraafplaatsen, die zijn sowieso beschermd door het War Heritage Institute.

Die organisatie wil nu dus ook de andere graven redden. "Iedereen kan daarbij helpen", zegt Franky Bostyn. "Je kan meter of peter worden van zo'n oorlogsgraf. Hoe? Ga naar zo'n graf, kaart de toestand aan bij je gemeente, zet er een bloemetje bij, en registreer het graf op www.wardeadregister.be."

Als je een graf online registreert, dan krijgt het een herinneringsplaatje in de Belgische driekleur. Koning Filip brengt woensdag het eerste plaatje aan.

Meest gelezen