CD&V-Kamerlid Vercamer: "Laat ons sociaal model zijn werk doen bij Lidl"

Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) verwerpt het voorstel van zijn N-VA-collega Wouter Raskin om de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven. Op die manier kunnen ze verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde blokkades, zoals bij de distributiecentra van Lidl.

"Telkens als er ergens een staking aan de gang is, voelen sommigen zich geroepen om olie op het vuur te gieten in plaats van bij te dragen tot een oplossing", zegt Vercamer. "Geef het sociaal overleg toch een kans. Bij Carrefour bijvoorbeeld lukt dat wel."

Ons land wordt internationaal geroemd voor zijn omgang met sociale conflicten. Laten we dat zo houden

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer

Vercamer wijst erop dat er nu al wettelijke middelen bestaan om op te treden. "Je mag de openbare weg niet afzetten. Als dat geldt voor bijvoorbeeld Turkse trouwoptochten, geldt dat ook voor stakers."

"Onze wet op de collectieve artbeidsovereenkomst (CAO) is dit jaar 50 jaar oud", geeft de CD&V'er nog mee. "Op colloquia naar aanleiding daarvan wordt ons land internationaal geroemd voor zijn omgang met sociale conflicten. Laten we dat zo houden en laat ons sociaal model zijn werk doen." 

Vercamer merkt ook op dat de regering het dossier over de actualisering van het Herenakkoord heeft doorgeschoven naar de sociale partners. Dat akkoord uit 2002 bepaalt wat kan en niet kan bij stakingen. "De Groep van Tien moet een consensus zien te bereiken over hoe met sociale conflicten wordt omgegaan."

Meest gelezen