Video player inladen...

Crombez: "Investeer Vlaams begrotingsoverschot in de zorg"

SP.A-voorzitter John Crombez vraagt dat de Vlaamse regering de 200 miljoen euro overschot op de begroting gebruikt om de dringende noden in de zorg te lenigen. Dat heeft hij gezegd in een toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid.

Volgens Crombez beleven we vandaag een zorgcrisis. Hij denkt daarbij onder meer aan de wachtlijsten voor de mensen met een handicap en over het tekort aan zorgverleners voor jongeren. "Er zijn er die zeggen dat er nooit genoeg geld zal zijn om dat op te lossen. Wij leggen ons daar niet bij neer", zegt Crombez. "Wanneer anderen zeggen dat je niet alles van een overheid mag verwachten, dan vinden wij dat je van de overheid op zijn minst zorgzekerheid mag verwachten."

Om die zorgcrisis op te lossen is er hier en nu actie nodig, zegt Crombez. "Ons voorstel is simpel. Gebruik het Vlaams overschot van 200 miljoen euro om extra zorgverleners aan te werven en om de 14.000 Vlamingen met een handicap die wachten op zorg, die zorg ook te geven. Dat kan je nu en dat kan je meteen. Dat is wat wij verstaan onder zorgzekerheid: gepaste zorg voor wie het nodig heeft op het moment dat het nodig is."

We beleven nieuwe tijden en die vragen om een nieuw socialisme en een nieuwe strijd, stelt Crombez. "Als geen ander weten wij hoe die nieuwe strijd te voeren. Met nieuw socialisme dat zorg draagt voor iedereen die elke dag keihard zijn best doet en niet alleen voor de happy few, voor iedereen die onze samenleving vooruit helpt en niet alleen zij die bovenaan de ladder staan, voor iedereen die zorg nodig heeft en niet alleen voor wie het kan betalen", besluit de SP.A-voorzitter.

(Lees verder onder de foto)

Pensioenen

In zijn 1 mei-toespraak eist ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw een opwaardering van de pensioenen. “Wij willen een pensioengarantie: een minimumpensioen van 1.500 euro, wat geen al te hoog bedrag is, en een echt vervangingsinkomen door 75 procent van het loon te garanderen.”

Werkbare loopbanen tot 67 jaar bestaan niet. De werknemers hebben recht op landingsbanen en vervroegd pensioen en wie belastend werk had, moet hiervoor een billijke compensatie krijgen op het moment van het pensioen.”

“De keuze voor de koopkracht van onze gepensioneerden is een politieke keuze”, stelt De Leeuw. ”Het vraagt politieke wil om te investeren in pensioenen waarvan mensen kunnen leven.”

Freya Van den Bossche over 1 mei

Video player inladen...

Meest gelezen