Meer en meer spijbelaars in het middelbaar onderwijs

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen. Ruim 35.000 leerlingen waren vorig schooljaar (2016-2017) meer dan 15 halve dagen onwettig afwezig. In alle studierichtingen zitten spijbelaars, maar de grootste groep volgt beroepsonderwijs. Het gaat vaak om jongeren die schoolmoe zijn. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat meer geld uittrekken voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding die spijbelgedrag proberen te voorkomen.

In heel Vlaanderen zien we dat het aantal spijbelende leerlingen is toegenomen in het secundair onderwijs. Vorig schooljaar (2016-2017) waren meer dan 35.000 leerlingen meer dan 15 halve dagen zonder geldige reden afwezig. 

Spijbelen komt in alle studierichtingen voor, maar de grootste groep volgt beroepsonderwijs. In het deeltijds beroepsonderwijs is zelfs bijna de helft van de leerlingen vaak problematisch afwezig. Het gaat vaak om jongeren die schoolmoe zijn. Ook het aantal spijbelende leerlingen in het lager onderwijs neemt toe. 

Lokale aanpak

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) baseert zich op cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Volgens Meuleman moet het probleem lokaal aangepakt worden. "Er is een registratiesysteem ingevoerd maar de steden en gemeenten krijgen die informatie te laat. Steden en gemeenten moeten ook de middelen hebben om acties te kunnen ondernemen. Dat kan door brugfiguren aan te stellen en een versterking van het CLB om het contact tussen ouders en de school te versterken". 

In een reactie stelt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze meer geld gaat uittrekken voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding die spijbelgedrag proberen te voorkomen. "Het is belangrijk dat het CLB en de steden en gemeenten zelf initiatieven nemen om de jongeren tot inzicht te brengen. Er is ook een spijbelambtenaar aangesteld, die moet helpen om het spijbelen op school tegen te gaan en daarmee vermijden dat jongeren zonder diploma de middelbare school verlaten", zegt Crevits.

Meest gelezen