Ook andere ziekenfondsen willen seksconsult terugbetalen

Sinds 1 januari betaalt de Bond Moyson Oost-Vlaanderen seksuele diensten terug voor cliënten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het ziekenfonds komt deels tussen bij consultaties bij een psycholoog of seksuoloog. Vooral ouderen met een zorgvraag of mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen beroep doen op de diensten, want ook zij hebben vaak nood aan intimiteit. Ook andere mutualiteiten overwegen het voorbeeld van de Bond Moyson volgen.

Mensen die het moeilijk hebben om gewone intieme of seksuele relaties te hebben kunnen terecht bij de vzw Aditi. Het gaat vaak om oudere mensen met een zorgbehoefte, of mensen met een psychische kwetsbaarheid of problematiek met een behoefte aan intimiteit en seks. Aditi helpt hen, indien gewenst, om in contact te komen met gespecialiseerde sekswerkers. Cliënten moeten daarvoor eerst langs op consultatie bij een psycholoog of seksuoloog. Sinds januari betaalt Bond Moyson Oost-Vlaanderen een deel van die consultaties terug. Mensen met een beperking krijgen die terugbetaling van het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Beperking. 

Sinds de Bond Moyson met de terugbetaling gestart is, is de vraag naar de diensten gelijk gebleven. "Er is niet meteen een veel grotere vraag naar seksuele dienstverlening", zegt Steven De Weirdt van vzw Aditi. "Maar de terugbetaling maakt het onderwerp wel meer bespreekbaar."

Drempel kan nog lager 

Als de Oost-Vlaamse Bond Moyson navolging krijgt, zou het wel kunnen dat er meer en meer mensen een beroep doen op seksuele dienstverlening. Dan zal het onderwerp nog meer bespreekbaar worden, en zullen mutualiteiten de gedeeltelijke terugbetaling opnemen in folders en website. En dan kan de drempel lager worden voor die mensen die nu de stap nog niet echt durven te zetten, zegt De Weirdt nog. 

Meest gelezen