Opnieuw mag veroordeelde terrorist voorlopig niet uitgewezen worden, Francken gaat gesprek voeren in Marokko

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gaan in Marokko de uitwijzingsproblematiek van ons land aankaarten. Voor de derde keer op korte tijd mag een veroordeelde Marokkaanse terrorist voorlopig niet uitgewezen worden, omdat er niet genoeg individuele garanties gegeven worden. "Maar het is diplomatiek glad ijs", benadrukt Francken.

Een arrest van de raad voor vreemdelingenbetwistingen vorige week was duidelijk: opnieuw mag een veroordeelde Marokkaanse terrorist voorlopig niet uitgewezen worden naar Marokko. 

In dit geval gaat het om een man die in 2004 naar ons land kwam in het kader van gezinshereniging. Hij werd twee keer veroordeeld: voor drugs en voor hulp aan een terroristische organisatie. Voor dat laatste zit hij momenteel nog in de gevangenis. De Dienst Vreemdelingenzaken wil de man uitwijzen naar Marokko en er was ook al een vlucht gepland, maar die beslissing vocht de man aan bij de Raad voor Vreemdelingenzaken. Die oordeelde dat er onvoldoende individuele garanties zijn dat de man geen risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in Marokko. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dus oordeelt de Raad dat de man voorlopig niet uitgewezen mag worden. Het arrest is wel niet definitief.

Het is al de derde keer op korte tijd dat er zo’n beslissing valt, in elk van de dossiers kon de Dienst Vreemdelingenzaken onvoldoende individuele garanties dat de veroordeelde terroristen bijvoorbeeld niet gefolterd zouden worden of niet opnieuw veroordeeld zouden worden voor hetzelfde feit waar ze in België al hun straf hadden gekregen. 

Gesprekken in Marokko, maar "diplomatiek glad ijs"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaan deze week naar Marokko voor een conferentie. Maar in de marge daarvan zullen ze ook spreken over de uitwijzingsproblematiek.  Woensdag is er een onderhoud met de Marokkaanse minister voor Veiligheid. 

"Maar dat is diplomatiek glad ijs", benadrukt Francken. "Het is bijzonder beledigend, stel u voor dat ze aan ons vragen of er geen risico bestaat op foltering, ik zou ook beledigd zijn. Ze hebben ook al zo gereageerd. Maar we gaan het gesprek aan, dus laat ons kijken wat er mogelijk is."

Francken hoopt dat er een goed onderhoud komt, met een engagement om de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te overtuigen. "Het gaat om zeer zware gevallen, het is een zaak van nationale veiligheid en nationaal belang. Mensenrechten zijn belangrijk, maar dat geldt langs twee kanten."

Mensenrechten zijn belangrijk, maar dat geldt langs twee kanten

Theo Francken - Staatssecretaris Asiel en Migratie

Meest gelezen