Video player inladen...

John Crombez (SP.A) pleit voor inperking dagcontracten in 1 mei-toespraak 

SP.A-voorzitter John Crombez wil het systeem van dagcontracten voor werknemers inperken. Dat heeft hij gezegd in zijn 1 mei-toespraak vanmiddag in Oostende. Hij vindt dat mensen die twee maanden lang dezelfde job gedaan hebben met dagcontracten, automatisch een vast contract moeten krijgen.

Crombez haalde in zijn toespraak het voorbeeld aan van een 24-jarige die geen appartement kan huren omdat hij al maandenlang met dagcontracten werkt. "Die dag- en weekcontracten moeten worden beperkt", zegt hij. "Na twee maanden moeten dat volle contracten worden met volle lonen, zodat jonge mensen deftig aan hun leven kunnen beginnen."

De SP.A-voorzitter klaagt aan dat wie werkt dikwijls tot het uiterste wordt gedreven, tot over de limiet. Daarom zijn er volgens hem nu meer mensen ziek dan werkloos. "Als je ziet dat mensen in warenhuizen, bij de post, in scholen of in rusthuizen onder de werkdruk aan het bezwijken zijn, luister dan naar die mensen. Zorg dat werkbaar werk iets reëel wordt en begin niet te dreigen met rechtszaken." 

Crombez had het in zijn toespraak over "een Nieuwe Vlaamse Arrogantie", een  sneer naar de N-VA. En ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kreeg een veeg uit de pan omdat hij een deel van het begrotingsoverschot wil opzijzetten, als een "goeie huisvader". Dat geld moet worden gebruikt om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken, luidt het.

"Goeie huisvaders zetten het geld niet op de bank als hun kinderen in nood zijn", aldus Crombez. "Een goeie huisvader zorgt dat er voor zijn kinderen gezorgd wordt. Wij gaan blijven eisen dat die overschotten gebruikt worden om de zorgcrisis op te lossen."

Goeie huisvaders zetten het geld niet op de bank als hun kinderen in nood zijn

SP.A-voorzitter John Crombez

Landuyt: "Men wil geen sterker Vlaanderen, maar een Vlaanderen voor de sterken"

De federale regering en de Vlaamse regering zijn verantwoordelijk voor sociale afbouw en het ondergraven van de solidariteit. Dat was de boodschap van SP.A-burgemeester Renaat Landuyt tijdens zijn 1 mei-toespraak in Brugge. "Men wil geen sterker Vlaanderen, maar een Vlaanderen voor de sterken."

Volgens Landuyt zijn de federale en Vlaamse regering in 2014 meteen begonnen met de "slepende sloop" en de "sociale afbouw" met onder meer nadelige gevolgen voor de pensioenen, de rusthuizen, het openbaar vervoer, enzovoort.

"Kortom, de solidariteit wordt ondergraven", aldus Landuyt. Volgens hem hebben de regeringen ook geen werk gemaakt van de noodzakelijke besparingen. "Dat wijzen de cijfers uit. Onze collectieve schuld is niet gedaald. De regeringen willen niet besparen, ze willen vooral veranderen, en dit niet ten goed van de gewone mensen."

Tobback: "Debat over waarden en normen niet overlaten aan charlatans"

Volgens Bruno Tobback mag zijn partij het debat over normen en waarden niet laten kapen door de huidige Vlaamse en federale regeringspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD en MR). Dat zijn volgens hem zelfs "charlatans" die hun mond vol hebben van normen en waarden, maar ze "in hun beleid iedere dag van tafel vegen".

Zo is de weigering van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om van de Kaaimantaks een succes te maken, volgens Tobback "voor tienduizenden mannen en vrouwen veel erger en veel kwetsender" dan de weigering van de chassidische jood Aron Berger om vrouwen de hand te geven.

"Want met het half miljard dat Van Overtveldt niet nodig had hadden we letterlijk tienduizenden vrouwen kunnen helpen om het gat tussen hun lage pensioen en de factuur van hun rusthuis dicht te rijden", aldus Tobback.

Het versterkt volgens Tobback ook het beeld van een regering die langs de ene kant "gratis tickets aflevert voor belastingonduikers", maar anderzijds bespaart op publieke voorzieningen. 

Meest gelezen