De Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken Miguel Vargas schudt zijn Chinese collega Wang Yi de hand.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Dominicaanse Republiek erkent China en niet langer Taiwan, wat betekent dat?

Het Caraïbische land heeft gisteren de relaties met de Republiek China op Taiwan verbroken en erkent nu de communistische Volksrepubliek als China. Taiwan en China zijn daarover in een woordenstrijd verwikkeld.

De pers op Taiwan is erg boos over het "overlopen" van de Dominicaanse Republiek naar de kant van China. Volgens Taipei is de beslissing het resultaat van de belofte van China om een hulp- en investeringspakket van drie miljard dollar te beloven aan de Dominicaanse Republiek, dat is het oostelijke deel van het eiland Hispaniola, het andere deel is Haïti.

De door het communistische regime in China gecontroleerde pers is dan weer verheugd over de beslissing van het Caraïbische eiland en ontkent dat er sprake is van beloften over hulp of investeringen. Toch gebruiken zowel China als Taiwan economische steun om diplomatieke erkenning "af te kopen". Onlangs hadden ook Gambia en Sao Tome in Afrika en Panama al de relaties met Taiwan verbroken om er met China aan te knopen.

China beschouwt Taiwan als een provincie die zich heeft afgescheurd. Officieel noemt Taiwan zich de Republiek China, als de opvolger van het China van voor de communistische machtsovername op het vasteland in 1949. Taiwan is er al die tijd, onder meer met Amerikaanse steun, in geslaagd om buiten de greep van communistisch China te blijven. Toch erkent ook de VS sinds 1979 enkel China, al waarschuwt Washington Peking ervoor om Taiwan met geweld in te lijven.

Op Taiwan wappert de vlag van de Republiek China die in 1912 werd uitgeroepen.

China of Taiwan, of hoe zit dat nu?

De tweespalt tussen beide dateert van de Chinese Burgeroorlog die eindigde toen de communisten van Mao Zedong in 1949 het vasteland in handen kregen, maar anderzijds hield het nationalistische regime van maarschalk Chiang Kai-shek als de Republiek China stand op het eiland Formosa, ook Taiwan genoemd. Taiwan kon de Chinese aanvallen afslaan, al wordt er al decennialang niet meer gevochten.

Officieel zijn er dus twee China's: de Volksrepubliek op het vasteland en de Republiek China op Taiwan. Die laatste ontwikkelde zich in de jaren 60 tot een industrieel erg succesvol land. Sinds de jaren 80 heeft Taiwan ook een overgang gemaakt van een dictatuur naar een democratie. China is altijd een communistisch land gebleven, maar heeft in ontwikkeling Taiwan nu bijgehaald en profiteert van een veel grotere schaal.

Er zijn nu nog 19 staten die Taiwan erkennen en dus geen relaties hebben met China. Dat zijn meestal kleine landjes in de Stille Oceaan, de Caraïben en Afrika. In Europa onderhouden het Vaticaan en Macedonië relaties met Taiwan. Toch is dat relatief, want de meeste landen onderhouden wel degelijk goede informele betrekkingen met Taiwan. Zoals de meesten daarvan heeft ook ons land een officiële vertegenwoordiging in Taiwan, al heet dat dan niet ambassade. Dus echt geïsoleerd is Taiwan niet, ook al omdat het een succesvolle democratische staat is, die vooral sterk staat in technologie.

Veel Taiwanezen hebben overigens weinig voeling met China. Ze spreken dan wel Chinees, maar dat doen inwoners van Singapore ook. Taiwan werd pas in 1683 door China geannexeerd en werd tussen 1895 en 1945 bezet door Japan. Nadien werd een onafhankelijkheidsbeweging met harde hand de kop ingedrukt door het nationalistische regime van de Kwomintang, waardoor dat eiland na 1949 een vluchtheuvel was voor dat regime. De meeste Taiwanezen stammen af van Chinese inwijkelingen die al eeuwen op het eiland wonen. Velen daarvan beschouwen zich als onafhankelijke staat en willen de naam Republiek China vervangen door die van Taiwan. China dreigt evenwel met een militaire actie als dat zou gebeuren.

Meest gelezen