© Ruaud / Andia.fr

Muzische vorming: zorgenkindje op de lagere school

De lessen muzische vorming zijn niet goed genoeg in de helft van de Vlaamse lagere scholen. Dat blijkt uit het jongste rapport van de Vlaamse onderwijsinspectie. Onderwijsminister Crevits hoopt dat een nauwere samenwerking met de muziekacademies de kwaliteit van de muzische vorming kan optrekken.  

De  Vlaamse onderwijsinspectie heeft de voorbije 10 jaar elke school in Vlaanderen minstens 1 keer doorgelicht. Over het algemeen is inspecteur-generaal, Lieven Viaene, tevreden over de resultaten. Het Vlaamse onderwijs levert nog altijd goeie kwaliteit, zegt hij, al zijn er wel een aantal aandachtspunten.  

Muzische vorming valt uit de toon

Zo zijn in de helft van de lagere scholen de lessen muzische vorming niet goed genoeg. "Dat komt omdat veel leerkrachten onvoldoende geschoold zijn om dit vak te geven en enkel datgene brengen waar ze zelf goed in zijn", zegt Lieven Viaene.

"Maar het is belangrijk dat alle facetten van het vak muzische vorming aan bod komen, zoals de liefde voor kunst, de liefde voor woord. Ook die elementen moeten aan bod kunnen komen."  

Muzische vorming is een extra taal, een manier om je emoties uit te drukken

Onderwijsminister Hilde Crevits

Onderwijsminister Crevits erkent het belang van het vak muzische vorming. Ze ziet het als een extra taal en een manier om je emoties uit te drukken. Zij rekent op de geplande nauwere samenwerking met de muziekacademies om de kwaliteit van de lessen op te krikken.  

Bewegen op school

De Onderwijsinspectie nam dit jaar ook het vak lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs onder de loep. Daaruit blijkt dat de meeste scholen voldoen aan de minimumverwachtingen.

Maar volgens inspecteur-generaal Lieven Viaene zouden scholen best wat meer ambitie mogen tonen. "Beweging en gezondheid is een belangrijk thema geworden", zegt hij.

Hij roept scholen op om een breed bewegingsbeleid op school uit te werken, waarbij niet alleen in de turnles, maar ook in de andere lessen bewegen een plaats krijgt.
      
De volledige Onderwijsspiegel 2018 is terug te vinden op www.onderwijsinspectie.be en de doorlichtingsverslagen van scholen en centra op www.doorlichtingsverslagen.be .
   

Meest gelezen