Video player inladen...

“Belgische kinderen moeten weg uit gevangeniskampen”

Volgens Child Focus moet de Belgische overheid haar verantwoordelijkheid nemen en ongeveer 145 Belgische kinderen terughalen die verblijven of geboren zijn in de voormalige Islamitische Staat in Syrië en Irak. “De situatie waarin ze zich momenteel bevinden is te precair om ze aan hun lot over te laten”, vindt Child Focus.

“Het gaat over Belgische kinderen”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “Ze zijn potentieel in gevaar, we weten dat ze daar weg moeten en hoe sneller, hoe beter.” Child Focus roept daarom op om de betreffende overheidsinstanties samen te brengen met onder meer kinderrechtenorganisaties, hulporganisaties en gespecialiseerde vzw’s. Die moeten dan gezamenlijk een plan uitwerken om de kinderen te traceren en ze op termijn ook terug te halen naar ons land. Child Focus pleit ook voor een internationale aanpak op Europees vlak.

Eind vorig jaar kondigde de regering aan dat Belgische kinderen onder de tien jaar het recht hebben om terug naar België te komen. Vorig jaar keerden acht kinderen terug. Omdat er onduidelijkheid bestaat over de praktische uitvoering, klopten enkele grootouders onlangs aan bij Child Focus met de vraag hoe ze hun kleinkinderen terug kunnen halen uit het gebied in Noord-Syrië. “Wij proberen nu te kijken naar wie de spelers zijn om de impasse te doorbreken, in het belang van de kinderen”, zegt Child Focus nog.