Video player inladen...

1 op de 5 bomen in onze bossen is ziek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft berekend dat 21 procent van de bomen in onze bossen ziek is. Boosdoeners zijn stikstof, afkomstig van de landbouw en het verkeer, en schimmelziekten die het gevolg zijn van de klimaatopwarming. 

Wetenschappers van het INBO hebben zich voor hun berekening gebaseerd op onderzoek dat ze verricht hebben bij 1.538 bomen op 71 verschillende plaatsen. Ruim een vijfde van de bomen was in slechte gezondheid. Ze misten ongeveer een kwart van hun bladeren of naalden. De wetenschappers concluderen hieruit dat iets meer dan 1 op de 5 bomen in onze bossen ziek is. 

We hebben bodemwater geanalyseerd en gemerkt dat er nog altijd te veel stikstof in zit

Arne Verstraeten, onderzoeker INBO

"We hebben bodemwater geanalyseerd en gemerkt dat er nog altijd te veel stikstof in zit", zegt Arne Verstraeten van het INBO die aan het onderzoek heeft meegewerkt. "Bomen nemen die stikstof op, maar als ze er te veel  van opnemen, dan kunnen ze maar weinig fosfor opnemen. Dat gebrek aan fosfor verklaart mee het bladerverlies."     

Zwavel en stikstof

De wetenschappers van het INBO doen dit soort onderzoek al 25 jaar. In al die jaren hebben ze gemerkt dat de kwaliteit van het bodemwater er over het algemeen op vooruit is gegaan. "Er zit heel wat minder zwaveldioxide in", legt Verstraete uit. "Dat is een goede zaak omdat zwaveldioxide de bodem verzuurt waardoor er nog maar weinig op kan groeien." 

Om gezondere bossen te hebben, moeten landbouw en verkeer minder stikstof uitstoten

Arne Verstraeten, onderzoeker INBO

"Maar toch zit er dus nog altijd te veel stikstof in", gaat Verstraete voort. "De stikstof is onder meer afkomstig van ammoniak uit de landbouw en de veeteelt en van geoxideerde stikstof uit het verkeer. Om gezondere bossen te hebben, moeten er dan ook strengere maatregelen komen om de uitstoot van stikstof door de landbouw en het verkeer te verminderen."

Klimaatopwarming

Verstraete ziet ook nog een andere verklaring voor de slechte gezondheid van onze bossen: klimaatopwarming. "Door het warmere klimaat zijn er meer schimmels en insecten die bomen aantasten. Als die bomen verzwakt zijn omdat ze door bodem- en luchtvervuiling te weinig voedingsstoffen opnemen, dan kunnen ze zich moeilijker tegen die schimmels en insecten verweren. Vervuiling en klimaatopwarming gaan dus hand in hand." 

Meest gelezen