Video player inladen...

Milieukwaliteit bepaalt mee locatie Antwerpse scholen

Antwerpen gaat voortaan rekening houden met de luchtkwaliteit en het omgevingslawaai bij het toekennen van vergunningen aan scholen en kinderdagverblijven. Nieuwe scholen en kinderdagverblijven komen niet meer in zones met hoge luchtverontreiniging of veel omgevingslawaai. Om kinderdagverblijven en scholen te ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van luchtzuiveringsinfrastructuur komt er extra financiering.

Bij het vergunnen van kinderdagverblijven en scholen zal de stad Antwerpen gebruik maken van een beoordelingskader dat gebaseerd is op gedetailleerde lucht- en geluidskaarten die de milieukwaliteit weergeven. Het kijkt naar de lokale omgevingsfactoren om de inplanting of uitbreiding van scholen en kinderdagverblijven te beoordelen. Het project is de afgelopen twee jaar voorbereid door de stad en zit nu in de eindfase.  

Met het beoordelingskader werken we preventief om de gezondheid van onze kinderen te beschermen

Nabilla Ait Daoud, Antwerps schepen voor Leefmilieu

Nieuwe scholen en kinderdagverblijven komen in principe niet meer in zones met hoge luchtverontreiniging of veel omgevingslawaai. In zones waar de concentraties in de buurt van de norm liggen worden in de vergunning extra milderende maatregelen opgelegd. Ook voor uitbreiding van bestaande scholen en kinderdagverblijven zullen milieucriteria meespelen in de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

De milderende maatregelen die opgelegd kunnen worden hebben onder andere betrekking op de inplantingsplaats en oriëntatie van de gebouwen ten opzichte van drukke wegen. Intensief gebruikte lokalen komen aan de verkeersluwe zijde, minder intensief gebruikte lokalen aan de verkeerszijde. Bij het ontwerp van de gebouwen gelden aanbevelingen op vlak van ventilatie, luchtfiltering en akoestische isolatie.  

Subsidiering voor scholen en kinderdagverblijven in zones met slechte luchtkwaliteit

De stad wil ook de bestaande scholen en kinderdagverblijven in de meest vervuilde delen van de stad extra ondersteunen, via een fonds luchtkwaliteit. Dat zal gefinancierd worden door een deel van de inkomsten uit de lage-emissiezone. Er is een startbedrag van 250.000 euro begroot.

“De stad selecteerde daarbij de vestigingen die het meest onderhevig zijn aan slechte buitenluchtkwaliteit, in functie van de algemene luchtkwaliteit en de impact van street canyons”, verduidelijkt Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower.

Die vestigingen liggen vooral in het stadscentrum, Berchem, Deurne en Borgerhout. Het zijn allemaal drukke en dichtbebouwde centra met veel invalswegen. Het gaat om 5 secundaire, 11 lagere- en kleuterscholen en 8 kinderdagverblijven.

Zij kunnen een aanvraag indienen voor begeleiding door een onafhankelijke expert. Die geeft advies over het meest effectieve luchtzuiveringssysteem in hun specifieke situatie. De stad subsidieert dan de plaatsing van dit luchtzuiveringssysteem voor 100%. Dit subsidiereglement moet wel nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is voorzien eind mei.

Video player inladen...

Meest gelezen