Nicolas Maeterlinck

Nieuwe wet maakt keuze rusthuis mogelijk wanneer dementie toeslaat

Binnenkort zal je zelf kunnen bepalen waar of in welke zorginstelling je wil verblijven als je ooit dement zou worden of in een coma zou belanden. Je kan die wensen al op jonge leeftijd laten vastleggen bij de notaris of de vrederechter. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Nu bestaat er alleen nog maar zo'n regeling over vermogens van wilsonbekwame mensen.

Vanaf het najaar zal je al op jonge leeftijd kunnen vastleggen waar je wil verblijven of in welk rusthuis je wil terechtkomen wanneer je ooit dement zou worden of in een coma zou belanden. Je kan dat laten vastleggen bij de notaris of de vrederechter. Nu bestaat er alleen nog maar zo'n regeling over vermogens van wilsonbekwame mensen. Minister van Justitie Geens (CD&V) wil daarmee de wettelijke regeling voor wilsonbekwamen verbeteren.

Ongeveer 100.000 mensen in ons land zijn wilsonbekwaam. Het kan gaan om demente ouderen, maar ook comapatiënten, mensen met een mentale handicap of met een psychische stoornis. Ze zijn meerderjarig, maar door hun gezondheidstoestand niet meer in staat over zichzelf of hun bezittingen te beslissen of hun belangen te verdedigen.

Wat verandert er nog?

Ook mensen die op latere leeftijd een huis of appartement willen kopen, krijgen betere bescherming. Ze zien die wens soms in rook opgaan omdat de bank geen hypothecaire lening toestaat uit vrees voor het verlies van de hypothecaire zekerheid wanneer iemand wilsonbekwaam wordt. Door de wetswijziging zal de lening blijven lopen als iemand wilsonbekwaam wordt.

De nieuwe wet voert ook een permanente evaluatie door van de situatie van de beschermde persoon. Vandaag geldt die verplichting slechts om de twee jaar. Binnenkort wordt een bewindvoerder verplicht de vrederechter op de hoogte te brengen van fundamentele wijzigingen, bijvoorbeeld in de gezondheidstoestand, waarop de vrederechter nagaat of de wilsonbekwaamheid moet worden geëvalueerd.

Een bewindvoerder zal niet meer voor elke procedure voor de vrederechter moeten verschijnen. Voortaan zal een en ander ook via mail kunnen. Enkel als de rekeningen niet kloppen of fouten bevatten, zal de bewindvoerder nog op het matje worden geroepen.

Meest gelezen