BELGA/DOPPAGNE

Vlaamse partijen: "Mediaconcentratie in Vlaanderen heeft kritieke ondergrens bereikt"

De mediaconcentratie in Vlaanderen wordt stilaan problematisch en heeft met slechts 2 resterende groepen een kritieke ondergrens bereikt. Dat stellen 5 Vlaamse partijen in een resolutie, in navolging van rapporten van onder meer de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Ze vragen extra steun voor nieuwe onafhankelijke initiatieven.

De Persgroep en Mediahuis: dat zijn de 2 spelers die het leeuwendeel van het medialandschap in Vlaanderen anno 2018 in handen hebben en dat baart zowat alle Vlaamse partijen zorgen. Die bezorgdheid hebben Katia Segers (SP.A), Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Lionel Bajart (Open VLD) in een resolutie gegoten die ze vandaag in het Vlaams Parlement indienen.

De Vlaams Parlementleden vinden dat een structurele ondersteuning van digitale, onafhankelijke nieuwsmedia moet worden uitgebouwd. "In deze post-truth-tijden moet diepgravende onderzoeksjournalistiek worden beschermd en onafhankelijke kwaliteitsvolle berichtgeving worden gehonoreerd." Dat moet volgens hen "ongeacht het medium" gebeuren.

Onlinemedia als Charlie Magazine en Apache.be vragen al langer om meer steun. Zij nemen het niet dat de dagbladen nog steeds worden gesubsidieerd via de krantenbedeling.

Katia Segers nam het initiatief voor de resolutie nadat een rechtszaak was aangespannen tegen Apache. In de tekst vragen de vijf partijen dan ook aandacht voor Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Die term wijst op het fenomeen waarbij bedrijven of instanties media de mond willen snoeren met hoog oplopende gerechtskosten. De Vlaamse regering moet volgens de indieners bekijken of er maatregelen nodig zijn.

Meest gelezen