Video player inladen...

"Wegen en Verkeer had geen vergunning voor kappen van bomen langs parking in Ranst"

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had geen vergunning voor de groenkappingen die het twee weken geleden heeft laten uitvoeren in een actie tegen transmigranten op de autosnelwegparking in Ranst. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vastgesteld. Natuur en Bos vraagt aan Wegen en Verkeer om de nodige "herstelmaatregelen uit te voeren". Wegen en Verkeer komt nog goed weg in de zaak, want de herstelmaatregelen komen erop neer dat men "de bossen zich opnieuw spontaan laat ontwikkelen".

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet twee weken geleden stukken groen verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met onder meer de politie om transmigratie te kunnen aanpakken. Dat zorgde voor opschudding, temeer omdat het kappen gebeurde midden in het broedseizoen. Het gaat om twee bosjes langs de twee snelwegparkings. Er zijn bomen en struiken gekapt, en veel bomen zijn ook ontdaan van hun lagere takken. 

Agentschap Natuur en Bos ging kijken wat er gebeurd was en stelde een aanmaning op, waarbij ook herstelmaatregelen opgenomen zijn. "Indien aan deze herstelmaatregelen niet tegemoetgekomen wordt, dan wordt er proces-verbaal opgesteld", zo stelt ANB. In de praktijk komen de herstelmaatregelen erop neer dat men "de bossen zich opnieuw spontaan  laat ontwikkelen".

Wegen en Verkeer moet dus geen echte herstelmaatregelen treffen, maar mag wel niet voort kappen in de bossen. "Maar mochten we opnieuw een inbreuk vaststellen, dan wordt er een pv opgesteld en volgen er juridische stappen", waarschuwt ANB-woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele.

"Ecologisch oninteressant"

De inspecteurs van Natuur en Bos stelden ter plaatse vast dat er zwaar gekapt was in de bossen langs de twee parkings van de snelweg E313 in Ranst.

"De bossen zijn hier zwaar gedund met als voornaamste boomsoorten Amerikaanse eik, zomereik, grauwe els, beuk, haagbeuk, ruwe berk en grove den", zo staat er in het verslag. "De bomen die het dichtst bij de snelweg en parking staan, zijn allemaal gekapt. De resterende bomen zijn hoog en fors opgesnoeid. De volledige onderetage is verwijderd, met als voornaamste soorten gewone vlier, lijsterbes, hazelaar, hulst, Amerikaanse vogelkers en sporkehout. De kruidlaag is eveneens beschadigd en hier zijn er nog restanten van salomonszegel, een bosplant die enkel in zeer oude en goed ontwikkelde bossen voorkomt."

"Bij de exploitatie zijn er vele bomen beschadigd", zo stelt Natuur en Bos vast. "Het resultaat van de werkzaamheden is dat er transparante bossen overblijven, wat wil zeggen dat er enkel grote, hoog opgesnoeide bomen staan zonder onderetage, wat geen bosgevoel weergeeft. Dergelijke bossen zijn ecologisch oninteressant."

"Voor de werkzaamheden vormden deze bossen ook een geluid- en zichtbuffer voor verder gelegen woongebieden", noteren de inspecteurs van Natuur en Bos nog. "Door de drastische kapping verliezen de bossen ook deze functie."

Vergunningen en machtigingen

Ten slotte wijst Natuur en Bos het Agentschap Wegen en Verkeer erop dat het bij toekomstige boswerkzaamheden moet beschikken over de noodzakelijke vergunningen en machtigingen.

"Voor ontbossingen betekent dit een omgevingsvergunning volgens de procedure van artikel 90bis van het Bosdecreet en voor kapwerkzaamheden betekent dit het bekomen van een machtiging volgens artikel 50 van het Bosdecreet."

Eerder had het Agentschap Wegen en Verkeer al toegegeven dat het om een "ongelukkige planning" ging, midden in het broedseizoen. Woordvoerster Veva Daniëls zei toen dat erop zou worden toegezien dat zo'n slechte timing niet meer voorvalt. 

Meest gelezen