Reporters

Pensioenen zullen op zelfde dag worden uitbetaald

Gepensioneerden die in de loop van de maand op verschillende tijdstippen pensioen uitbetaald krijgen, zullen in de toekomst het volledige bedrag op één dag ontvangen. Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet. De tekst verhuist nu naar het overleg met de vakbonden. Nadien moet ook het parlement nog zijn fiat geven, meldt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Het wetsontwerp legt het principe van de unieke pensioenbetaling vast. Dat houdt in dat elke gepensioneerde op eenzelfde datum alle pensioenen ontvangt die hem verschuldigd zijn door de Federale Pensioendienst (FPD), ongeacht of hij onder het pensioenstel voor ambtenaren, werknemers of zelfstandigen valt. Voor de huidige gepensioneerden zal dat gebeuren op de eerste van de verschillende betaaldata.

De pensioenen betaald op het einde van de maand zullen voortaan worden betaald in december, en niet meer in januari zoals tot vandaag het geval was. Dit zal van toepassing zijn vanaf het pensioen van de maand december 2018. 

Meest gelezen