Wilde bijen worden bedreigd in Vlaanderen

Het gaat slecht met de wilde bijen in Vlaanderen. Volgens de eerste indicaties van een grootschalig onderzoek dat Natuurpunt voert naar de bijenpopulatie in Vlaanderen, is de situatie "zorgwekkend". In navolging van Nederland, waar wilde bijen op de "Rode Lijst" staan, ijvert Natuurpunt ervoor om voor wilde bijen ook in Vlaanderen een Rode Lijst op te maken.

In Nederland is ruim de helft van de bijen met uitsterven bedreigd. Sinds de opmaak van een Rode Lijst in 2003 is een continue afname gemeten van het aantal wilde bijen bij onze noorderburen. Een Rode Lijst somt de bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten per land op.

Zo een lijst ontbreekt voor Vlaanderen. “Voorlopig zijn er nog onvoldoende gegevens over bijen in Vlaanderen om een Rode Lijst op te maken. In samenwerking met de Universiteit van Bergen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werkt Natuurpunt aan de opmaak van zo een lijst. Maar volgens de eerste indicaties is de situatie in Vlaanderen nog zorgwekkender dan in Nederland”, zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt.

Wat zijn de oorzaken?

De oorzaken zijn te vinden in de landbouwsector maar ook bij particulieren. Schaalvergrotingen in de landbouwsector gekoppeld aan het maaibeheer en het massaal gebruik van kunstmest verstoren de voedselketen van de bijen. Ook het overmatig gebruik van pesticiden door bedrijven en door particulieren zijn een belangrijke oorzaak.

Europees verbod op "bijenkillers"

Europa vaardigde recent een verbod uit op het gebruik van neonicotinoïden, een bestrijdingsmiddel dat een directe link zou hebben met bijensterfte. "Het Europese verbod op het gebruik van neonicotinoïden is alvast een stap in de goede richting. Toch zijn alternatieven hiervoor vaak even slecht. Ik ben dus zeker niet té optimistisch over deze maatregel" zegt Jens D'Haeseleer.

Alternatieven voor het gebruik van neonicotinoïden zijn vaak even slecht 

Jens D'Haeseleer

Meest gelezen