Video player inladen...

Van Besien: "De Wever duwt mensen verder in de armoede"

Wouter Van Besien is niet te spreken over het voorstel van de N-VA om mensen in Antwerpen die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen minder leefloon te geven. Dat zegt de lijsttrekker voor Groen in de stad in een reactie.

Meer kansen geven aan (anderstalige) kinderen door bij wijze van stok achter de deur hun ouders minder leefloon te geven als ze hun kroost niet naar de kleuterschool sturen: dat is één van de voorstellen waarmee de N-VA in Antwerpen naar de kiezer trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Op die manier hoopt de partij van voorzitter en burgemeester Bart De Wever dat minder kinderen een taalachterstand oplopen.

"Dit voorstel krijgt om verschillende redenen een buis", zegt lijsttrekker Wouter Van Besien van Groen in Antwerpen in een reactie. "De Wever duwt hiermee mensen verder in de armoede. Het leefloon verminderen, brengt enkel bijkomende problemen met zich mee: nog meer schulden, nog meer onbetaalde schoolrekeningen, uitstel van doktersbezoek..." 

"Als De Wever eens een maand op een leefloon probeert te overleven, zal hij zulke voorstellen nooit meer doen", meent Van Besien. "Ik krijg de indruk dat hij niet weet hoe laag dat leefloon in ons land ligt. Het ligt onder de armoedegrens. Verdere sociale afbraak is dan ook nefast."

Als De Wever eens een maand op een leefloon probeert te overleven, zal hij zulke voorstellen nooit meer doen

Volgens Van Besien zou de maatregel het probleem niet oplossen omdat die maar een klein deel van de bevolking zou raken. "Bovendien is het erg twijfelachtig dat dit voorstel wettelijk en dus uitvoerbaar is."

"Meer kinderen in de kleuterklas krijgen, is een erg goede doelstelling", erkent Van Besien. "Hiervoor kunnen we heel wat positieve maatregelen nemen, van huisbezoeken tot een verlaging van de leeftijd van de leerplicht. Mensen nog meer in de armoede duwen, is een model waarvan ik gruwel."

Video player inladen...

Meest gelezen