Zoektocht naar verdwenen vliegtuig MH370 levert deze twee onverwachte vondsten op

Tijdens de vruchteloze zoektocht naar het mysterieus verdwenen vliegtuig MH370 hebben wetenschappers wel twee andere onverwachte vondsten gedaan. Twee schepen die in de 19de eeuw zonken en nooit meer teruggevonden zijn, zijn nu gespot op de zeebodem.

Het is intussen ruim 4 jaar geleden dat Malaysia Airlines-vlucht 370 van de radar verdween. Vorig jaar werden de zoekacties zonder veel resultaat stopgezet, maar sinds begin dit jaar is het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity opnieuw de zeebodem aan het afspeuren.  

Maar in 2015 vonden de onderzoekers wel onverwachts eerst een eerste wrak, en 7 maanden nadien een tweede, op de bodem van de Indische Oceaan. Geen vliegtuigresten weliswaar, maar scheepswrakken. Ze lagen op zowat 36 kilometer van elkaar, ongeveer 2.300 kilometer ten zuidwesten van de Australische kust.

Met onderwaterdrones namen de onderzoekers foto's en stalen van de steenkool die rond de wrakken verspreid lag. Die informatie legden ze voor aan wetenschappers van het Western Australian Museum. Die hebben nu kunnen achterhalen over welke schepen het vermoedelijk gaat.

Explosie aan boord?

Het wrak dat op 19 mei 2015 werd ontdekt, is mogelijk dat van het zeilschip W Gordon of van de driemaster Magdala. De W Gordon verdween in 1877, tijdens zijn tocht van Schotland naar Australië. Er waren 10 mensen aan boord. De Magdala zonk in 1882, toen hij op weg was van Wales naar de Molukken.

Het scheepswrak is versplinterd, wat wijst op een explosie aan boord. De steenkoolladingen van schepen hadden in die tijd wel eens de neiging te exploderen: ze gaven methaangas af, dat zich opstapelde onder het dek. Een kleine vonk op het foute moment was soms genoeg om het schip te doen kelderen. Ook gebeurde het dat de oververhitte massa steenkool aan boord spontaan ontbrandde.

Het gaat om de diepst gelegen scheepswrakken die ooit in de Indische Oceaan ontdekt zijn

Op zoek naar hulp

Het tweede wrak, dat ontdekt werd op 19 december 2015, is vermoedelijk de driemaster West Ridge. Het gaat om een metalen zeilschip dat in 1883 op weg was van het Engelse Liverpool naar het Indiase Mumbai met 28 mensen aan boord, maar plots verdween. Andere, zij het iets minder waarschijnlijke opties zijn de Kooringa (1894) of de Lake Ontario (1897). Een van de steenkoolstalen wijst in elk geval op een Britse herkomst.

Duidelijkheid over waarom de West Ridge zonk, is er niet. De wetenschappers merken wel op dat het schip zich wat ten oosten van de traditionele handelsroute tussen Europa en Azië bevond, wat erop kan wijzen dat het op zoek naar hulp was en daarom koers had gezet naar de dichtstbijzijnde haven van Australië.

Nog wrakken

Het is onzeker of er ooit definitieve duidelijkheid zal komen over de ware identiteit van de twee gezonken schepen. Het gaat om de diepst gelegen scheepswrakken die ooit in de Indische Oceaan ontdekt zijn: ze liggen allebei op zowat 3.700 à 3.900 meter onder de zeespiegel. Ze bovenhalen, zou een fortuin kosten.

Overigens werden tijdens de MH370-zoektocht in 2016 nog eens twee scheepswrakken gespot op de zeebodem. Nader onderzoek wees daar uit dat het om twee weinig opzienbarende, 20e-eeuwse, gemotoriseerde vissersboten ging.

Meest gelezen