Kans op staking bij De Lijn wordt groter

De verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij vervoersmaatschappij De Lijn is mislukt. De socialistische en liberale bond blijven dreigen met een staking eind volgende week, van donderdag 17 tot zondag 20 mei. Het conflict draait om de geplande reorganisatie bij De Lijn. Een aantal diensten zouden gecentraliseerd worden. Maar de vakbonden willen dat er prioriteit wordt gegeven aan een betere dienstverlening.

Het conflict over die reorganisatie bij De Lijn sleept al geruime tijd aan. De directie wil bijna 300 banen schrappen. Ontslagen zijn er niet gepland. De afslanking zou gebeuren via brugpensioen, het niet vervangen van spontane vertrekkers en het centraliseren van een aantal diensten.

Vorige week kwamen daar bovenop  de slechte resultaten van een tevredenheidsenqête over de dienstverlening. Bussen die vaak te laat komen of helemaal niet rijden. Gebrekkige informatie aan de reiziger en ga zo maar door. Koren op de molen dus voor de vakbonden die vinden dat er al 8 jaar bespaard wordt bij De Lijn en dat de reiziger daarvan het slachtoffer is.

Dienstverlening

Beter openbaar vervoer moet een oplossing bieden voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen. "Voortdurend snoeien in het budget van De Lijn is dus het tegenovergestelde realiseren", zegt Rita Coeck van het ACOD. "De 300 jobs die nu moeten verdwijnen zijn zogezegd  ondersteunende administratieve functies. Maar in de praktijk zijn ze ook nauw verbonden met de exploitatie van De Lijn."

"Zo verdwijnen er jobs in de planning, de informatievoorziening, het uitstippelen van de omleidingen, de controle, de rijschool enzovoorts. En met 300 mensen minder zal De Lijn morgen niet beter functioneren", vult Rita Coeck aan.

Verder overleggen of staken?

"Vandaag hebben we samengezeten, maar dat was een schertsvertoning", zegt Coeck. "De directie heeft wel plannen voor een betere dienstverlening, maar legt die helemaal niet op tafel. Het enige waarover zij het wil hebben is die reorganisatie. En dus is er van overleg geen sprake."

De socialistische en liberale bond handhaven dus hun stakingsaanzegging. ACV roept voorlopig niet op om te staken. Zij zijn wel bereid om te onderhandelen over de reorganisatie. "Voor ons ligt er vandaag voldoende op tafel om te onderhandelen en de geplande impact op het personeel zo laag mogelijk te houden", zegt Jan Coolbrandt van ACV-Transcom.

De Lijn zelf betreurt het afspringen van de onderhandelingen. "Om De Lijn ook na 2020 een toekomst te bieden, zijn een nieuwe structuur en een meer wendbare van werken nodig. Dit zal onder andere gebeuren met minder managers en een betere ondersteuning van de chauffeurs via teamcoaches", zo laat de directie weten. Die verwelkomt voorts de houding van het ACV omdat de christelijke vakbond aan de onderhandelingstafel wil blijven.

Het is nu afwachten of er de komende dagen een nieuw initiatief volgt om toch nog tot een verzoening te komen en de staking eind volgende week te vermijden.

Meest gelezen