© VRT

Graydon: "Non-profitsector zit op veel geld en investeert onvoldoende"

De vele vzw's uit de non-profitsector hebben samen bijna 20 miljard aan reserves, maar investeren dat geld te weinig. Dat blijkt uit een grote doorlichting van de sector door het studiebureau Graydon. De specialist in bedrijfsinformatie telde in heel België ruim 150.000 vzw's, die samen goed zijn voor zowat 400.000 banen. 

Graydon helpt eerst een misverstand de wereld uit. Mensen denken dat vzw's of "verenigingen zonder winstoogmerk" geen winst mogen maken maar dat klopt niet.  Alleen moet de eventuele winst van een vzw dienen voor de continuïteit van de organisatie, ze mag niet worden uitgekeerd aan de leden. Winst maken is met andere woorden niet het doel zelf van de vzw.

Veel banen, sterke groei

Op 1 januari 2018 telde België ruim 150.000 non-profitorganisaties, voor het merendeel vzw's. Veel van die vzw's zijn hele grote werkgevers. Denk maar aan ziekenhuizen, revalidatiecentra of organisaties voor thuishulp. Alles samen is de hele sector van de non-profit goed voor naar schatting 400.000 banen. De sector is de voorbije tien jaar ook enorm gegroeid, met meer dan 35 procent.

Graydon bekeek ook hoe het zit met de financiële gezondheid van de vzw's. Waar in de rest van het bedrijfsleven ruim tien procent van de ondernemingen in de gevarenzone zit, is dat bij vzw's maar anderhalf procent. De schuldgraad van vzw's ligt doorgaans ook veel lager dan bij andere bedrijven.

Sok onder de matras

Meer nog, de vzw's zitten op heel wat geld. Als je kijkt naar de vzw's die een jaarrekening moeten indienen, en dat zijn dan vooral de grote vzw's, dan zie je dat ze doorgaans verschillende honderdduizenden euro's aan reserves hebben. Alles samen zelfs 20 miljard euro. "Maar ze beheren hun geld op grootmoeders wijze," zegt Eric Van den Broele van Graydon, "ze kiezen voor de sok onder de matras. Anders gezegd, voor liquide middelen en voor geldbeleggingen op de korte termijn. De vraag is of dat wel zo'n goed beheer is."

Vanaf 1 november van dit jaar verandert de wet en worden vzw's ook als ondernemingen beschouwd. "Dat is een erkenning van hun economische belang en een duidelijke mentaliteitswijziging", zegt Van den Broele nog. "Maar dat heeft ook gevolgen. Als vzw's ook ondernemingen zijn, dan worden ze best ook zo beheerd. En dan moeten ze ondersteund worden in de professionalisering van hun financiële beleid."

Herbeluister hier het gesprek met Eric Van den Broele in De ochtend

Meest gelezen