Videospeler inladen...

Bourgeois bezorgd over gering gebruik van Nederlands in allochtone gezinnen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is bezorgd over het feit dat in allochtone gezinnen nog altijd vooral de taal van het land van herkomst wordt gesproken. Dat zei hij in "Terzake".

In een groot onderzoek is er gepeild naar wat mensen in Vlaanderen - zowel autochtonen als nieuwe Vlamingen - denken over zaken zoals wonen, werken en diversiteit. "In het rapport staan een aantal positieve dingen zoals het feit dat de mensen tevreden zijn in Vlaanderen, tevreden zijn over de inburgering en onderwijs en positief kijken naar de toekomst", zegt Bourgeois.

"Maar er zijn ook bezorgdheden, zelfs grote bezorgdheden met betrekking tot de taalkennis, met betrekking tot mensen die geloof boven de wet plaatsen, een significatief deel dat sympathie heeft voor extremistisch geweld zoals van IS, de nog altijd grote identificatie met het herkomstland en het niet erkennen van het recht van holebi's", stelt Bourgeois.

Taal

"Wat betreft taal blijkt dat nog altijd een grote meerderheid met zijn ouders, met zijn kinderen de herkomsttaal gebruikt. Er is een zekere vooruitgang bij mensen van de tweede en derde generatie - Marokkanen en Turken - die meer het Nederlands hanteren. Maar een groot deel blijft de herkomsttaal spreken."

"Meer nog: blijkt dat heel wat mensen niet in staat zijn om Nederlands te spreken, laat staan het te lezen of te schrijven. Dat is een groot probleem want taal is de sleutel tot integratie, het krijgen van een job, het deelnemen aan de samenleving", zegt Bourgeois.

Ook het feit dat een groot aantal mensen vinden dat de regels van het geloof moeten voorgaan op de wetten, vindt Bourgeois zorgwekkend. "De wet is geen doorslag van één religie of van meerdere religies, de wet is wat de vertegenwoordigers van het volk goedkeuren."

"Wij leven in een pluralistische staat. Alle mensen mogen tevreden zijn dat ze hun levensbeschouwing, of ze nu religieus is of niet, kunnen beleven in dit land, maar als je geloof boven die wet plaatst, dan leidt dat tot fundamentele problemen. Dat staat haaks op die samenleving waarvan wij zeggen: die moet je met ons delen om een samenleving op te kunnen bouwen", besluit Bourgeois.

VIDEO: Herbekijk hieronder het volledige interview met Geert Bourgeois in "Terzake".

Videospeler inladen...

Meest gelezen